MENU
    1. Usluge
    2. Certifikacija proizvoda
    3. Energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada

U postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim, jedna od važnijih aktivnosti je usvajanje Direktive o energetskim svojstvima zgrada (Directive 2002/91/EC on Energy Performance of Buildings odnosno 2010/31/EC). Temeljem Akcijskog plana za implementaciju ove Direktive i Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07 usvojen je Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada NN 113/08, koji je dorađen i izmijenjen, objavljen u ožujku 2010. u NN 36/10.

Pravilnikom se propisuje:

  • Obveza vlasnika zgrada da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku/ potencijalnom kupcu/ najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od 10 godina
  • Obveza izdavanja i izlaganja energetskog certifikata ne starijeg od 10 godina, na jasno vidljivom mjestu, za zgrade javne namjene, ukupne korisne površine veće od 1000 m² koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi (škole, fakulteti, vrtići, muzeji, knjižnice, bolnice, hoteli, restorani, domovi, zgrade za promet i komunikacije, sportske dvorane, trgovački centri, uredi…)

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija o energetskim svojstvima zgrade. Certifikat za postojeće zgrade sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a certifikat za nove zgrade preporuke za korištenje vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite.

TÜV Croatia d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom (registarski broj P-147/2011).

Ispunjenje vaše zakonske obveze (pribavljanje energetskog certifikata) iskoristite da uz pomoć našeg stručnog tima sagledate energetsku problematiku vašeg objekta. Uvjereni smo da uštede kakve mogu donijeti preporuke koje prate postupak energetskog certificiranja, kroz izvjesni vremenski period, trebaju premašiti trošak samog certificiranja. Prilikom izbora ustanove kojoj ćete povjeriti energetsko certificiranje vaših objekata odaberite onu koja će tom problemu pristupiti ozbiljno i sustavno. Odaberite TÜV Croatia čiji će djelatnici vašu obvezu energetskog certificiranja pretvoriti u zadovoljstvo trajno smanjenom potrošnjom energije.

Izgled certifikata

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details