CE Oznaka

CE oznaka je skraćenica od"Conformité Européenne" (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod sukladan sa smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice.

Na putu za Europsko tržište važan i obavezan dio vašeg proizvoda je i CE oznaka. Slobodan protok roba je temelj unutarnjeg tržišta Europske Unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tržištu EU i iz toga razloga CE oznaku zovu i "putovnicom, kartom za Europsko tržište".

CE oznaka na proizvodu predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i harmoniziranih normi. EU smjernice Novog pristupa i Globalnog pristupa utvrđuju samo bitne zahtjeve za proizvode, dok se detaljni tehnički zahtjevi nalaze u tehničkim specifikacijama, harmoniziranim normama. Sukladnost s EU normama osigurava pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevima smjernica.

Ovisno o zahtjevima za sigurnošću, zdravljem, čistoćom i zaštitom okoliša, proizvođač vrši ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima smjernica i normi, te angažira Prijavljeno tijelo (eng. Notified Body, TÜV NORD Adriatic kao član TÜV NORD Group) za provedbu "EC tipsko ispitivanje"proizvoda. Novi pristup je modularan pristup i definira sljedeće module za ocjenu sukladnosti proizvoda i to:

 • Modul A: Interna kontrola proizvoda
 • Modul B: EC tipsko ispitivanje
 • Modul C: Sukladnost s tipom proizvoda
 • Modul D: Osiguran sustav kvalitete proizvodnje
 • Modul E: Osiguran sustav kvalitete proizvoda
 • Modul F: Verifikacija proizvoda
 • Modul G: EC pojedinačna proizvodnja
 • Modul H: Potpuno osiguranje kvalitete

Provedbu postupka certifikacije definiraju smjernice, a postupak se može provoditi od strane proizvođača ili od strane "Prijavljenog tijela". Kada smjernica definira obvezu uključenje "Prijavljenog tijela" u procesu certifikacije "Prijavljeno tijelo" provjerava razvoj, ispituje sustav osiguranja kvalitete proizvođača za vrijeme proizvodnje i/ili ispituje finalni proizvod u svrhu potvrde bitnih zahtjeva. Proizvod smije biti označen CE oznakom jedino nakon odobrenja "Prijavljenog tijela".

TÜV NORD Group je "Prijavljeno tijelo" i obavlja certifikaciju proizvoda iz sljedećih područja:

 • Tlačna oprema i posude od tlakom
 • Medicinski proizvodi
 • Eksplozivna zaštita ATEX
 • Sigurnosna oprema
 • Sigurnost igračaka
 • Zavarivanje
 • Građevinski proizvodi i drugi.

Gdje je"Prijavljeno tijelo" supervizor proizvodnog procesa ili ispitivanja proizvoda, tada uz CE oznaku slijedi identifikacijski broj "Prijavljenog tijela".

Tvrtka TÜV NORD Adriatic d.o.o. kao član TÜV NORD Group je "Prijavljeno tijelo" s oznakom, brojem No 0045.

Za sada je Europska komisija izdala 23 smjernice "Novog pristupa", a 4 smjernice su u pripremi. Ovisno o karakteristikama, proizvod može biti u području samo jedne smjernice.

Smjernice razlikuje tri grupe zahtjeva prema:

 • Harmoniziranim Europskim normama
 • Europskim tehničkim uputama
 • Nacionalnim tehničkim propisima.

Kako je obveza Republike Hrvatske da u procesu pridruživanja EU, uskladi zakonsku i tehničku regulativu s regulativom EU, tako se i nacionalni tehnički propisi usklađuju s smjernicama i pozivaju se na Europske norme.

U skladu s tim, za očekivati je sve veći broj zahtjeva proizvođača za certifikaciju proizvoda CE znakom, što zbog usklađenja Hrvatske regulative s Europskom, što zbog obveze izvoznika u EU za označavanjem proizvoda s CE znakom.