MENU

CE Oznaka

CE Oznaka

CE oznaka je skraćenica od"Conformité Européenne" (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod sukladan sa smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice.

Na putu za Europsko tržište važan i obavezan dio vašeg proizvoda je i CE oznaka. Slobodan protok roba je temelj unutarnjeg tržišta Europske Unije. Cilj slobodnog protoka roba je spriječiti nova ograničenja za trgovanje, međusobno priznavanje i tehnička harmonizacija. Upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tržištu EU i iz toga razloga CE oznaku zovu i "putovnicom, kartom za Europsko tržište".

CE oznaka na proizvodu predstavlja oznaku proizvođača da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i harmoniziranih normi. EU smjernice Novog pristupa i Globalnog pristupa utvrđuju samo bitne zahtjeve za proizvode, dok se detaljni tehnički zahtjevi nalaze u tehničkim specifikacijama, harmoniziranim normama. Sukladnost s EU normama osigurava pretpostavku sukladnosti s bitnim zahtjevima smjernica.

Ovisno o zahtjevima za sigurnošću, zdravljem, čistoćom i zaštitom okoliša, proizvođač vrši ocjenu sukladnosti proizvoda s zahtjevima smjernica i normi, te angažira Prijavljeno tijelo (eng. Notified Body, TÜV Croatia kao član TÜV NORD Group) za provedbu "EC tipsko ispitivanje"proizvoda. Novi pristup je modularan pristup i definira sljedeće module za ocjenu sukladnosti proizvoda i to:

 • Modul A: Interna kontrola proizvoda
 • Modul B: EC tipsko ispitivanje
 • Modul C: Sukladnost s tipom proizvoda
 • Modul D: Osiguran sustav kvalitete proizvodnje
 • Modul E: Osiguran sustav kvalitete proizvoda
 • Modul F: Verifikacija proizvoda
 • Modul G: EC pojedinačna proizvodnja
 • Modul H: Potpuno osiguranje kvalitete

Provedbu postupka certifikacije definiraju smjernice, a postupak se može provoditi od strane proizvođača ili od strane "Prijavljenog tijela". Kada smjernica definira obvezu uključenje "Prijavljenog tijela" u procesu certifikacije "Prijavljeno tijelo" provjerava razvoj, ispituje sustav osiguranja kvalitete proizvođača za vrijeme proizvodnje i/ili ispituje finalni proizvod u svrhu potvrde bitnih zahtjeva. Proizvod smije biti označen CE oznakom jedino nakon odobrenja "Prijavljenog tijela".

TÜV NORD Group je "Prijavljeno tijelo" i obavlja certifikaciju proizvoda iz sljedećih područja:

 • Tlačna oprema i posude od tlakom
 • Medicinski proizvodi
 • Eksplozivna zaštita ATEX
 • Sigurnosna oprema
 • Sigurnost igračaka
 • Zavarivanje
 • Građevinski proizvodi i drugi.

Gdje je"Prijavljeno tijelo" supervizor proizvodnog procesa ili ispitivanja proizvoda, tada uz CE oznaku slijedi identifikacijski broj "Prijavljenog tijela".

Tvrtka TÜV Croatia d.o.o. kao član TÜV NORD Group je "Prijavljeno tijelo" s oznakom, brojem No 0045.

Za sada je Europska komisija izdala 23 smjernice "Novog pristupa", a 4 smjernice su u pripremi. Ovisno o karakteristikama, proizvod može biti u području samo jedne smjernice.

Smjernice razlikuje tri grupe zahtjeva prema:

 • Harmoniziranim Europskim normama
 • Europskim tehničkim uputama
 • Nacionalnim tehničkim propisima.

Kako je obveza Republike Hrvatske da u procesu pridruživanja EU, uskladi zakonsku i tehničku regulativu s regulativom EU, tako se i nacionalni tehnički propisi usklađuju s smjernicama i pozivaju se na Europske norme.

U skladu s tim, za očekivati je sve veći broj zahtjeva proizvođača za certifikaciju proizvoda CE znakom, što zbog usklađenja Hrvatske regulative s Europskom, što zbog obveze izvoznika u EU za označavanjem proizvoda s CE znakom.