Industrijska sigurnost

Industrijska sigurnost

Zaštita proizvodne infrastrukture i ICS komponente od hakerskih napada

 U sklopu Industrije 4.0 i Interneta stvari (IoT), umrežavanje i povezivanje sustava za kontrolu procesa, proizvodnju i automatizaciju drastično raste. Usporedno s tim rastu i sigurnosni izazovi u ovom sektoru. Hakeri često koriste slabosti u postavljenim sigurnosnim sustavima uključuju prodore kroz pristupne točke za održavanje putem interneta, nesigurna sučelja u informatičkoj infrastrukturi ili nedostatak sigurnosne svijesti zaposlenika o informatičkoj sigurnosti.

TÜViT portfelj proizvoda omogućava sigurnosne provjere i penetracijske testove kako bi se smanjile sigurnosne ranjivosti u vašoj proizvodnoj infrastrukturi.

Znanje i iskustvo iz jednog izvora

Spoj 150 godina iskustva u industrijskom sektoru TÜV NORD-a i 20 godina iskustva TÜViT -a u području informatičke sigurnosti čini nas vrhunskim partnerom za zaštitu vaše proizvodne infrastrukture i ICS komponenata od hakerskih napada.

TÜViT je izradio i definirao ICS sigurnosni priručnik na zahtjev njemačkog Saveznog ureda za informacijsku sigurnost (BSI). Za TÜViT i njegove klijente sigurnost nije opcija – zapravo je ugrađena u sve što radimo.

Ukratko o TÜViT portfelju proizvoda

Sigurnosne provjere

 • pregled informatičkih rizika proizvodnih sustava i analiza tehničkih podataka - ovdje se analizira koje platforme i sustave pojedini proizvođači koriste, međusobno djelovanjem mrežnih sustava za proizvodnju i automatizaciju procesa te interakcija s uredskom mrežom, uspostavljene sigurnosne mjere
 • procjena ranjivosti i opseg sigurnosnih rizika – sigurnosna provjera ne utječe na procese u tijeku jer se vrši bez aktivnog uplitanja u informatički sustav
 • dokumentiranje ranjivosti i priprema glavnog akcijskog plana s preporukama za njihovo otklanjanje
 • procjena usklađenosti s mjerodavnim standardima, npr. IEC 62443 - ovaj standard stavlja naglasak na informatičku sigurnost industrijskih upravljačkih sustava

Penetracijski testovi

 • procjena stupnja tehničke sigurnosti u održavanju sustava putem daljinskog pristupa, uspostavljenih standardnih informatičkih komponenata, zahtjeva za dostupnošću komunikacijskih mreža te njihovog praćenja
 • procjena potencijalnih prijetnji koje se temelje na ljudskoj pogrešci ili namjernim izazivanjem napada na uređaje, mreže i aplikacije - naši sigurnosni stručnjaci između ostalog ovdje uzimaju u obzir stupanj umreženosti i sigurnosti proizvodnih mreža, kao i pogrešne postavljene konfiguracije i neadekvatne sigurnosne kopije komponenti sustava
 • pasivni i aktivni napadi na uspostavljene ICS komponente poput SCADA sustava, PLC, HMI, BFS i MES na razinama sustava i mreža
 • otkrivanje i procjena organizacijskih ranjivosti kao što su neadekvatna dokumentacija i propisi o informatičkoj sigurnosti u obliku uredbi i postupaka

Prednosti

 • iskoristite širinu stručnosti TÜV NORD i TÜViT u industrijskoj informatičkoj sigurnosti
 • s TÜViT-om imate za partnera jednu od vodećih tvrtki na području kibernetičke sigurnosti, certificiranog od njemačkog Saveznog ureda za informacijsku sigurnost (BSI) kao pružatelja usluga informatičke sigurnosti za procjenu informacijske sigurnosti, savjetovanja o informacijskoj sigurnosti i penetracijskim testovima.
 • učinkovita provedba sigurnosnih provjera i penetracijskih testova pomoću posebno razvijene testne platforme - Distributed Penetration Platform (DPP)
 • utvrđivanje razine sigurnosne zrelosti vaše organizacje temeljem priznatih standarda i najbolje prakse (npr. ICS Sigurnosni priručnik Saveznog ureda za informacijsku sigurnost (BSI), standard IEC 62443)
 • objektivna analiza i procjena utvrđenih tehničkih i organizacijskih mjera u području industrijske sigurnosti
 • povećanje učinkovitosti i opće razine sigurnosti kroz pojedinačno definirane preporuke
 • provođenje svih obaveza pri obavljanju testiranja sustava, kao i o sigurnosnim zahtjevima i stupnju usklađenosti

Koje slabosti su u industrijskim tvrtkama na meti hakera?

Top 10 prijetnji prema industrijskim kontrolnim sustavima u 2016. godini uključuje sljedeće:

 1. Socijalni inženjering i phishing
 2. Instaliranje zlonamjernog softvera pomoću prijenosnih medija i vanjskog hardvera
 3. Zaraza zlonamjernim softverom putem interneta i intraneta
 4. Penetracija putem ulaza za daljinsko održavanje sustava
 5. Ljudska pogreška i sabotaže
 6. Kontrolne komponente spojene na internet
 7. Tehničko kršenje i primjena sile
 8. Kompromitirane komponente javnih mreža i oblaka
 9. (D) DoS napadi
 10. Kompromitirani pametni telefoni u proizvodnom okruženju
(Izvor: njemački Savezni ured za sigurnost informacija)

Upotrijebite našu široku stručnost u industrijskoj informatičkoj sigurnosti.

 

Više informacija

Više informacija o ovoj usluzi možete zatražiti putem e-maila na tuv-croatia@tuv-croatia.hr