Tlačna i protueksplozijski zaštićena (Ex) oprema - upravljanje rezicima i obveze poslodavca prema europskim direktivama i hrvatskim propisima

TUV Croatia i INEL – Montaža organiziraju, dana 23.03.2020., jednodnevni seminar:

„Tlačna i protueksplozijski zaštićena (Ex) oprema - upravljanje rizicima i obveze poslodavca prema europskim direktivama i hrvatskih propisima“.

 

PROGRAM SEMINARA:

Inspekcija tlačne opreme:

 1. Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom – zakonska regulativa,
 2. Inspekcijski pristup pregledu opreme pod tlakom – kako se kvalitetno pripremiti za inspekcijski pregled opreme pod tlakom,
 3. Popravci opreme pod tlakom,
 4. Registracija cjevovoda koji nisu u evidenciji opreme pod tlakom,
 5. Primjeri iz prakse.

Protueksplozijska (Ex) zaštita:

 1. Eksplozivne atmosfere i rizik od tehnoloških eksplozija,
 2. Zone opasnosti od eksplozije,
 3. Protueksplozijski zaštićeni (Ex) uređaji i vrste Ex zaštite,
 4. Primarne mjere Ex zaštite (ventilacija, inertizacija …).
 5. Sekundarne mjere Ex zaštite (odabir Ex uređaja, električne instalacije …),
 6. Propisi iz područja Ex zaštite:
  • europske direktive,
  • hrvatski pravilnici,
  • obveze poslodavca,
 7. Primjeri iz prakse.

 

UVJERENJE

Svakom polazniku će, od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, nakon seminara biti izdano uvjerenje o sudjelovanju na seminaru s opisom tema koje su obrađene i trajanjem seminara.

 

KOTIZACIJA: 1.500,00 KN + PDV

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr ili nas nazovite na: +385 1 3668 345; + 385 1 3668 307.