ISO 9001:2015 obuka za internog auditora

TUV Croatia organizira ISO 9001:2015 edukaciju u periodu od 19. i 20.03.2020.

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 4.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

CILJ SEMINARA:

Učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom. Osposobljavanja za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.)

PROGRAM SEMINARA:

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:

 1. Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom
 2. Elementi sustava kvalitete po modelu ISO 9001:2015
 3. Problematika uvođenja i primjene sustava kvalitete
 4. Svrha i tipovi audita. Certificiranje sustava kvalitete
 5. Postupci i slijed provedbe audita:
  • priprema za audit
  • provođenje audita
  • pisanje izvještaja i nalaza
 6. Zahtjevi za auditora
 7. Završna provjera znanja

 

CERTIFIKAT –INTERNI AUDITOR: ISO 9001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 9001:2015 od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

KOTIZACIJA: 2.300,00 KN + PDV

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr