MENU

ISO 9001:2015 obuka za interne auditore - ožujak

ISO 9001:2015 obuka za internog auditora

TUV NORD ADRIATIC organizira edukaciju za internog auditora prema normi ISO 9001:2015

 u periodu od 15. i 16.03. 2022  (09-15:30h)

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 500 raznih seminara s preko 5.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

CILJ EDUKACIJE:  ISO 9001:2015 obuka za internog auditora

Učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom. Osposobljavanja za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.)

PROGRAM EDUKACIJE: 

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:
1.
Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom
2. Elementi sustava kvalitete po modelu ISO 9001:2015
3. Problematika uvođenja i primjene sustava kvalitete
4. Svrha i tipovi audita. Certificiranje sustava kvalitete
5. Postupci i slijed provedbe audita:
    • priprema za audit
    • provođenje audita
    • pisanje izvještaja i nalaza
6. Zahtjevi za auditora
7. Završna provjera znanja

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 9001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 9001:2015  od strane TÜV NORD ADRIATIC – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

.KOTIZACIJA:

2.300,00 KN + PDV 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: pgluhak@tuv-nord.comili nas posjetite na našim web stranicama www.tuvnord-adriatic.com

         “Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas”

 

ISO 9001:2015 obuka za internog auditora

TUV NORD ADRIATIC organizira edukaciju za internog auditora prema normi ISO 9001:2015

 u periodu od 15. i 16.03. 2022  (09-15:30h)

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 500 raznih seminara s preko 5.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

CILJ EDUKACIJE:  ISO 9001:2015 obuka za internog auditora

Učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom. Osposobljavanja za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.)

PROGRAM EDUKACIJE: 

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:
1.
Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom
2. Elementi sustava kvalitete po modelu ISO 9001:2015
3. Problematika uvođenja i primjene sustava kvalitete
4. Svrha i tipovi audita. Certificiranje sustava kvalitete
5. Postupci i slijed provedbe audita:
    • priprema za audit
    • provođenje audita
    • pisanje izvještaja i nalaza
6. Zahtjevi za auditora
7. Završna provjera znanja

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 9001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 9001:2015  od strane TÜV NORD ADRIATIC – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

.KOTIZACIJA:

2.300,00 KN + PDV 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: pgluhak@tuv-nord.comili nas posjetite na našim web stranicama www.tuvnord-adriatic.com

         “Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas

PREDAVAČI:

Vodeći stručnjaci i IRCA & CQI LEAD tutori / auditori TÜV NORD ADRIATIC d.o.o.

DATUM I  VRIJEME TRAJANJA:

     21.-25.02.2022.

             5 dana

od 09:00 h do 18:00 h

MJESTO ODRŽAVANJA

TÜV NORD ADRIATIC d.o.o.

BANI 110, 10 010 ZAGREB;

 

CIJENA SEMINARA

6.100,00 KN  + PDV

                        

UPLATA

 

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na email

Email:

edukacija@tuv-nord.com