ISO 45001:2018 obuka za internog auditora

 ISO 45001:2018 obuka za internog auditora

TUV Croatia organizira ISO 45001:2018 webinar edukaciju u periodu od 27. i 28. 08. 2020

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 5.000 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

CILJ EDUKACIJE:  

Učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom. Osposobljavanja za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.)

PROGRAM EDUKACIJE: 

 • Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:
  1. Sigurnost i zaštita zdravlja
  2. Specifikacija ISO 45001:2018
  3. Zakonski i drugi zahtjevi
  4. Elementi sustava ISO 45001:2018  prema specifikacijama
  5. Postupci i slijed provedbe audita:
                  priprema za audit
                  provedba audita
                  pisanje izvještaja
                 korektivne i preventivne mjere
  7. Završna provjera znanja

 

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 9001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 9001:2015  od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

.KOTIZACIJA: 1.990,00 KN + PDV

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr

Raspored je podložan izmjenama, sve edukacije je moguće prilagoditi Vašim potrebama i mogućnostima.

“Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas”