ISO 37001:2016 obuka za interne auditore - veljača

ISO 37001:2016 obuka za internog auditora

TUV NORD ADRIATIC organizira edukaciju za internog auditora prema normi ISO 37001:2016

 u periodu od 15. i 16.02. 2022  (09-15:30h)

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 500 raznih seminara s preko 5.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

CILJ EDUKACIJE:  ISO 37001:2016 obuka za internog auditora

Norma ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja (ABMS – Anti-bribery Management System), omogućuje organizacijama uspostavljanje procedura za identifikaciju i određivanje prioriteta obrade rizika podmićivanja, kao i za osposobljavanje i održavanje kompetencija svojih zaposlenika i poslovnih suradnika koji rade za ili u ime organizacije

PROGRAM EDUKACIJE: 

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:
1. Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja (Normativne reference , Pojmovi i definicije)
2. Elementi sustava po modelu ISO 37001:2016
3. Problematika uvođenja i primjene sustava za suzbijanje podmićivanja
4. Postupci i slijed provedbe audita:
    • priprema za audit
    • provođenje audita
    • pisanje izvještaja i nalaza
5. Zahtjevi za auditora
6. Završna provjera znanja

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 37001:2016

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 37001:2016  od strane TÜV NORD ADRIATIC – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

.KOTIZACIJA:

2.300,00 KN + PDV 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: pgluhak@tuv-nord.comili nas posjetite na našim web stranicamawww.tuvnord-adriatic.com

         “Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas