ISO 14001:2015 obuka za interne auditore - veljača

ISO 14001:2015 obuka za internog auditora - webinar

TUV Croatia organizira ISO 14001:2015 seminar edukaciju u periodu od 09. i 10. 02. 2021 (09-15:30h)

TÜV NORD Group predstavlja jednu od najznačajnijih tvrtki u svijetu iz područja tehničke inspekcije i nadzora, certifikacije sustava, informatičkih tehnologija, prehrambenog sektora i još čitavog niza djelatnosti.

Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 4.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

CILJ EDUKACIJE:  ISO 14001:2015 obuka za internog auditora

Koliko je danas važna spoznaja da je okoliš promijenjen ili da se mijenja zato što ga isti ti koji u njemu žive prisiljavaju na to svojim načinom života i rada?
Ona organizacija koja je uvela sustav upravljanja okolišem prema zahtjevima ISO 14001 ne samo da je poduzela sve da ispoštuje svu zakonsku regulativu koja se odnosi na ovo područje, nego je i stvorila okvir za stalna poboljšanja sustava te ih na adekvatan način prati i pospješuje.
Norma ISO 14001 omogućuje bilo kojoj vrsti organizacije da nadzire utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda ili usluga na okoliš.

 

CERTIFIKAT – INTERNI AUDITOR: ISO 14001:2015

Svakom polazniku će nakon seminara biti izdan certifikat za internog auditore prema standardu ISO 14001:2015  od strane TÜV Croatia – TÜV NORD GROUP, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za  eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

.

KOTIZACIJA:

1.990,00 KN + PDV  ( edukacija online)

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hrili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr

 

“Uspješna budućnost ovisi o onome što učinimo danas