IFS Food v7 obuka za interne auditore - ožujak

Seminar za interne auditore IFS Food v7

Danas je primjena norme IFS na međunarodnom tržištu hrane vrlo priznata i svi važni trgovci hranom postavljaju primjenu zahtjeva norme IFS kao jedan od osnovnih kriterija suradnje. Cilj ove vrste audita jest utvrditi razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti proizvedenih prehrambenih proizvoda, ali i ocijeniti sposobnosti i mogućnosti dobavljača prehrambenih proizvoda da odgovore na sve zahtjeve tržišta. Tim smjerom krenuli su i trgovački lanci u RH, koji kroz provedbe audita proizvođača svojih robnih marki, traže ispunjenje zahtjeva norme IFS, a sve radi podizanja kvalitete i sigurnosti proizvoda i proizvodnih procesa.

 

Cilj seminara

Osnovni je cilj ovog seminara da se djelatnici koji rade na održavanju postojećeg sustava sigurnosti hrane upoznaju sa zahtjevima norme IFS. Stoga, program obuhvaća tumačenje svakog zahtjeva norme IFS, te naglašava razlike IFS norme i već primijenjenog sustava.

 

Program seminara

  1. Uvod i sadržaj IFS standarda
  2. IFS protokol o certificiranju
  3. Zahtjevi IFS standarda
  4. Radionica na primjerima: plan kulture sigurnosti hrane, HACCP plan, odobravanje i ocjena dobavljača, analiza opasnosti za sirovine i gotove proizvode, patvorenje hrane, obrana hrane
  5. Provedba internog audita i načela auditiranja
  6. Završna provjera znanja

 

Tko može sudjelovati

Seminar je namijenjen menadžerima, voditeljima timova za sigurnost hrane, tehnolozima u proizvodnji, vlasnicima i svima koji sudjeluju u bilo kojem segmentu lanca hrane, kako bi zahtjeve norme mogli primijeniti i efikasno održavati u svojim tvrtkama

 

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema IFS global Markets FOOD , od TÜV NORD Adriatic  d.o.o. TÜV NORD Group. Od početka djelovanja na ovim prostorima TÜV NORD Adriatic kontinuirano provodi seminare iz svog područja djelovanja. Nadamo se da su naše višegodišnje iskustvo u organiziranju seminara na ovim prostorima (prvi seminari održani su 1994. godine) te organiziranje više od 400 raznih seminara s preko 4.500 polaznika dovoljna potvrda i jamstvo kvalitete da nam ukažete povjerenje.

 

PREDAVAČI

Vodeći stručnjaci i auditori TÜV NORD Adriatic  d.o.o.

 VRIJEME TRAJANJA:

 09-10.03.2022.

 2 dana , od 09:00 h do 16:00 h

 MJESTO ODRŽAVANJA

TÜV NORD Adriatic d.o.o.

  CIJENA SEMINARA

    1.800,00 kn

 

POSTUPAK PRIJAVE

1.Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

   E-mail: edukacija@tuv-nord.com

2.Polazniku se mailom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

Email:

edukacija@tuv-nord.com

TÜV NORD Adriatic  d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da će podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na osobne  podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.