DS EN ISO 9001:2015 kvalitetsstandard

Ny standard ISO 9001:2015 Ny standard ISO 9001:2015 Ny standard ISO 9001:2015 Ny standard ISO 9001:2015

Ny udgave af ISO 9001:2008 - ISO 9001:2015

Under 2015 godkendes en ny udgave af ISO 9001 kvalitetsstandard. Tidligere udgave ISO 9001:2008 skal erstattes med ISO 9001:2015 (eller DS EN ISO 9001:2015). Kravet til de virksomheder, som idag er certificerede er, at de skal have foretaget en revision af styresystemet ifølge ISO 9001:2015, før september 2018. Nedenfor præsenterer vi et udvalg af de vigtigste og mest positive forandringer, som vi tror kommer til at føre til et bedre styringssystem og i sidste ende gladere kunder!

Mail, eller ring til os for at diskutere forandringerne nedenfor, eller om I har nogen andre spørgsmål. Vi hjælper gerne til, for at I skal kunne udvikle et styringssystem til det værktøj for varig forbedring og kontrol, som det bør være! 

Forandring af kvalitetsstandarden ISO 9001:2015

Forandring af standardenHvordan dette påvirker digEksempel på håndtering

Meget tydeligere krav til ledelsen. Begrebet ”ledelsens repræsentant” er borte. 

Roller og ansvar skal tydeliggøres i flere led. Virksomhedsledelsens forpligtelse omformuleres som krav til ledelsens engagement. Ledelsen er kort sagt yderst ansvarlig for styringssystemet og dets output.

Styringssystemets kontekst og omgivelser forandres med et bredere perspektiv. 

Kræver et bredere overblik over virksomhedens omgivelser og faktorer, som påvirker styringssystemet. Interessenter som aktionærer og medarbejdere er to eksempler. Kvaliteten, og hvordan man styrer den. er ikke bare reguleret til indenfor virksomhedens fire vægge.En gennemarbejdet forretningsplan med blandt andet SWOT- og PESTEL-analyse, der hvor den risikobaserede tankegang er gennemgribende. 
En tydeliggjort forklaring af hvorfor et styringssystem findes samt det bagvedliggende formål.  Den røde tråd gennem styringssystemet er blevet tydeligere. Et omfattende forarbejde efterspørges, og risikobaseret tankegang er blevet et krav.

Et tydeligt defineret formål med målbare mål samt kontrol over risici og muligheder.

Kvalitetsstandarderne ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 bygger nu på samme grundlæggende struktur (Annex SL). De to tidligere styringssystemer bliver nu sat sammen til ét, hvor det ene aktivt påvirker det andet og virksomhedens mål. Der er stor overensstemmelse mellem kvalitetsstandarderne, hvilket letter arbejdet.Et integreret styringssystem til hele virksomheden. 
Dokumentationskravene er reduceret kraftigt, selv om de stadig findes på skrift, for eksempel i Policy. Virksomheden er ansvarlig for, at styringssystemet er tilstrækkeligt udviklet, indført og dokumenteret. Hvordan og hvilken rutine, der skal dokumenteres, og i hvilken grad, er op til virksomheden. Der findes altså få direkte krav til dokumentation i de tilfælde, hvor bevis for output ikke er afgørende. Sørg for at frasortere dokumenter, som der ikke er brug for, og udnyt styringssystemet rigtigt!
Kontakt Jens!

Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

Jens Bo KristiansenLead auditor 1090, 3834, 9001 og 14001

Tel.: +45 22 75 06 15
jkristiansen@tuv-nord.com