ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

Hệ thống quản lý năng lượng là gì?

Hệ thống quản lý năng lượng đưa ra mô hình về một hệ thống quản lý cùng các hướng dẫn sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp/tổ chức lập kế hoạch và quản lý sử dụng năng lượng một cách có hệ thống. Tiêu chuẩn được thiết kế để tập trung vào việc cải tiến hiệu suất năng lượng, góp phần tăng cường hiệu quả năng lượng, đồng thời giúp sử dụng năng lượng một cách có kiểm soát.        

Tiêu chuẩn ISO 50001 có thể áp dụng cho bất cứ tổ chức/doanh nghiệp nào, không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức. Hệ thống quản lý năng lượng có thể được áp dụng một cách riêng biệt hoặc có thể lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác như Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường. Tiêu chuẩn quản lý năng lượng đặt ra yêu cầu để các tổ chức tham gia cam kết cải thiện hiệu quả năng lượng sử dụng một cách thường xuyên. Việc chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 của một tổ chức chứng nhận độc lập không phải là yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn này        
 

Lợi ích của việc áp dụng ISO 50001

Về mặt doanh nghiệp        

  • Nâng cao hiệu suất năng lượng thông qua quản lý năng lượng và được cấp chứng nhận, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường        
  • Thúc đẩy cải tiến kinh doanh bằng việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tránh gây lãng phí, loại trừ biến động. Mở rộng cơ hội kinh doanh với sự tự tin và nâng cao hình ảnh của công ty từ các bên liên quan, mở rộng cơ hội hội nhập vào thị trường quốc tế.        
  • Cân nhắc tiêu thụ năng lượng trong quá trình ra quyết định cho việc thiết kế và mua sắm các thiết bị, nguyên vật liệu hoặc dịch vụ.   
  • Đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên để áp dụng các công nghệ hiệu quả năng lượng mới, các cơ hội tiết kiệm năng lượng hiệu quả.        
  • Về mặt định lượng, xác định việc sử dụng năng lượng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động đến môi trường mà không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành.

Về mặt nhân sự vận hành        

  • Hiểu biết rõ hơn vai trò, trách nhiệm; sử dụng tốt hơn các thiết bị tiêu thụ năng lượng        
  • Thúc đẩy việc thực hành quản lý năng lượng và tăng cường các hành vi quản lý năng lượng tốt        
  • Huy động được sự quan tâm và nỗ lực của mọi thành viên vào hoạt động quản lý năng lượng từ việc phát hiện vấn đề, đề xuất biện pháp đến thực hiện và tự kiểm tra, giám sát

Dịch vụ của chúng tôi

TUV NORD Việt Nam là tổ chức chứng nhận có uy tín về cung cấp các dịch vụ Chứng nhận các hệ thống quản lý, các dịch vụ liên quan đến năng lượng, các dịch vụ đào tạo, phát triển. Các chuyên gia của TUV NORD Việt Nam có nền tảng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đánh giá, nắm vững các yêu cầu luật định, có các chứng chỉ quốc tế liên quan và các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mang tính khách quan, độc lập và liên tục cho khách hàng và cung cấp những phản hồi tích cực nhất cho khách hàng