ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. ISO 9001 được xây dựng với mục đích áp dụng được cho tất cả các loại hình và quy mô tổ chức/doanh nghiệp.        

Từ góc nhìn của lãnh đạo các tổ chức, ISO 9001 là một công cụ sau chiến lược, giúp lãnh đạo có một hệ thống quản lý mạnh mẽ, rành mạch, hướng tới kết quả để có thể có được các lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng là một trong các công cụ tăng năng suất, tác nghiệp êm thuận theo quá trình, tăng sự thỏa mãn của khách hàng và nâng cao lợi nhuận cực biên thông qua chất lượng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ do hệ thống quản lý đó sinh ra.

Lợi ích cho doanh nghiệp khi áp dụng ISO 9001

 • Được ghi nhận trên toàn thế giới và hình ảnh của Tổ chức/doanh nghiệp trên thị trường được cải thiện
 • Kiểm soát hiệu quả và cải tiến liên tục các hoạt động then chốt của Tổ chức/doanh nghiệp
 • Thúc đẩy và tiêu chuẩn hóa các thực hành tốt (kinh nghiệm) trong Tổ chức/doanh nghiệp.
 • Sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ổn định hơn, giảm lỗi, hỏng
 • Quản lý có hiệu quả các rủi ro, cơ hội, giảm nguy cơ gây ra khủng hoảng cho doanh nghiệp.
 • Nhấn mạnh hơn đến vai trò lãnh đạo trong tổ chức, quản lý sự thay đổi và hỗ trợ đào tạo tương ứng cho các đối tượng liên quan.
 • Quá trình hoạch định và xem xét đảm bảo cho hệ thống quản lý hoạt động ổn định, hiệu quả và có khả năng xác định các cơ hội mới.
 • Phân nhiệm, quản lý từ xa có hiệu quả.
 • Kiểm soát các nhà cung cấp, các thầu phụ và phát triển một hệ thống quản lý chuỗi cung cấp hiệu quả.

Giá trị mang lại cho khách hàng

 • Nâng cao uy tín và cạnh tranh trên thị trường        
 • Đạt được sự công nhận toàn cầu dành cho các sản phẩm, dịch vụ