MENU
ISO 20000-1 - Hệ thống quản lý dịch vụ thông tin

ISO 20000-1 - Hệ thống quản lý dịch vụ thông tin

Hệ thống quản lý an toàn thông tin là gì?

ISO/IEC 20000 (trước đây là BS15000) là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn giúp xác định và quản lý các quá trình then chốt liên quan đến hoạt động chuyển giao dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tiêu chuẩn dựa trên nền tảng thực tiễn tốt nhất của Thư viện Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin (ITIL). ISO/ IEC 20000 giới thiệu một văn hóa dịch vụ và cung cấp phương pháp luận để chuyển giao dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh xác thực và các ưu tiên hàng đầu theo cách có thể kiểm soát.

Lợi ích khi áp dụng ISO 20000-1

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin với các quy trình và phương pháp đã được kiểm chứng
  • Nâng cao uy tín và sự tin cậy đối với đối tác và khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp
  • Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
  • Nâng cao năng suất cho các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp
  • Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực tại doanh nghiệp
  • Đơn giản hóa quy trình thông tin liên lạc theo các quy định của tiêu chuẩn
  • Hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ hoạch định ra những cải tiến cho dịch vụ vì dịch vụ không chỉ cần được duy trì ở mức chất lượng mà cần được cải tiến không ngừng        
     

Dịch vụ của chúng tôi

TUV NORD Việt Nam là tổ chức chứng nhận có uy tín về cung cấp các dịch vụ Chứng nhận các hệ thống quản lý, các dịch vụ liên quan đến năng lượng, các dịch vụ đào tạo, phát triển. Các chuyên gia của TUV NORD Việt Nam có nền tảng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đánh giá, nắm vững các yêu cầu luật định, có các chứng chỉ quốc tế liên quan và các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mang tính khách quan, độc lập và liên tục cho khách hàng và cung cấp những phản hồi tích cực nhất cho khách hàng