MENU
ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường là gì?

ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. 

ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:

 • Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
 • Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường

Lợi ích khi áp dụng ISO 14001

Về mặt quản lí môi trường:

 • Quản lý các mối nguy, tổn thất liên quan đến môi trường
 • Chứng minh cam kết cải thiện môi trường của tổ chức
 • Công tác quản lý môi trường được chuẩn hóa chuyên nghiệp và toàn diên hơn      

Về mặt pháp lý:

 • Tuân thủ các quy định về môi trường của từng quốc gia
 • Chứng minh một tổ chức có trách nhiệm với tương lai
 • Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với hoạt động của doanh nghiệp,  

Về mặt kinh tế:

 • Tiết kiệm chi phí liên quan đến môi trường: chi phí rác thải, tái chế, tiêu thụ, chi phí bảo hiểm.
 • Phòng tránh các rủi ro môi trường có thể xảy ra.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí hạch toán môi trường
 • Giảm tiêu thụ năng lượng.    

Giá trị mang lại cho khách hàng

 • Nâng cao uy tín và cạnh tranh trên thị trường        
 • Đạt được sự công nhận toàn cầu dành cho các sản phẩm, dịch vụ         
 • Tối ưu hóa việc quản lý các vấn đề môi trường