ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh

ISO 22301:2019 - Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh

Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh là gì?

ISO 22301 là khuôn khổ để một tổ chức/doanh nghiệp tiếp cận một cách có hệ thống và đáp ứng các yêu cầu của Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (BCMS). Tiêu chuẩn cũng đưa ra các yêu cầu triển khai và quản lý BCMS nhằm bảo vệ, chống lại và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố, ví dụ như đại dịch COVID 19. Các tổ chức có ISO 22301 thích hợp sẽ có thể phản ứng nhanh chóng với các sự cố và lên kế hoạch trước cho các quy trình phục hồi từ sự gián đoạn khi sự cố xảy ra.

Có một BCMS hiệu quả rất quan trọng đối với tất cả các loại hình tổ chức, bất kể lĩnh vực kinh doanh, quy mô và tính chất của doanh nghiệp.      

Lợi ích của ISO 22301:2019

  • Đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh: BCMS giúp duy trì mức độ dịch vụ tổ chức cho khách hàng của mình. Nó cũng giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá các tác động tiềm ẩn của sự gián đoạn hoạt động, đưa ra các quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng, triển khai phương án phản ứng hiệu quả và giảm thiểu tác động tổng thể.
  • Bảo vệ tài sản, doanh thu và lợi nhuận: Quản lý liên tục kinh doanh hiệu quả (BCM) cho phép các tổ chức bảo vệ thu nhập của họ sau sự cố hoặc thảm họa, đồng thời giảm rủi ro thua lỗ thêm.
  • Tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao uy tín của công ty: Các tổ chức có BCMS tuân thủ ISO 22301 có thể cải thiện niềm tin của khách hàng về khả năng ứng dụng của tổ chức để đối phó với các sự cố.  

Dịch vụ của chúng tôi

TUV NORD Việt Nam là tổ chức chứng nhận có uy tín về cung cấp các dịch vụ Chứng nhận các hệ thống quản lý, các dịch vụ liên quan đến năng lượng, các dịch vụ đào tạo, phát triển. Các chuyên gia của TUV NORD Việt Nam có nền tảng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đánh giá, nắm vững các yêu cầu luật định, có các chứng chỉ quốc tế liên quan và các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mang tính khách quan, độc lập và liên tục cho khách hàng và cung cấp những phản hồi tích cực nhất cho khách hàng