HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP là gì?

HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Points, có nghĩa là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. Hệ thống phân tích, xác định và kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. HACCP bao gồm các bước đánh giá mang tính hệ thống đối với tất cả các quy trình liên quan đến quá trình sản xuất chế biến thực phẩm và xác định các điểm trọng yếu trong quá trình sản xuất liên quan dến an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm.

Các nguyên lý của HACCP được áp dụng thống nhất trên toàn thế giới, và sử dụng cho nhiều ngành như: Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, khu chế xuất, thức ăn công nghiệp.       
 

Lợi ích khi áp dụng HACCP

Đối với doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp cải tiến năng lực quản lý an toàn thực phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, giảm số lượng sản phẩm lỗi, hỏng
  • Áp dụng hệ thống là một cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm mình cung cấp; tạo lòng tin cho khách hàng, đối tác
  • Nâng cao uy tín của doanh nghiệp, đối với sản phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị trường, nhất là đối với thị trường xuất khẩu      
     

Gía trị mang lại cho khách hàng

  • Nâng cao uy tín và cạnh tranh trên thị trường khi sử dụng thương hiệu TÜV NORD        
  • Đạt được sự công nhận toàn cầu dành cho các sản phẩm         
  • Tối ưu hóa chất lượng các quy trình, sản phẩm và dịch vụ        
  • Xác định cụ thể nguồn lực có thể sử dụng cho các sáng kiến cải tiến chất lượng        
  • Cung cấp hồ sơ dẫn chứng chất lượng và thành tích hoạt động của doanh nghiệp