ISO 50001’e göre Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

ISO 50001

Endüstriyel proseslerde enerjinin verimli kullanımı sadece düşük enerji maliyeti anlamına gelmemektedir. Enerji kaynaklarının dikkatli ve verimli kullanımı, işletmeler için rekabetçi avantaj sağlamakta ve uzun vadede başarı sağlamaktadır.

ISO 50001 standardı, işletmelerin enerji yönetim sistemi için güçlü bir temel teşkil eder. ISO 50001 standardı, enerji tüketiminin önemli unsurlarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması için gerekli politikaların, hedeflerin ve programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.

Enerji yönetiminin faydaları şu şekilde sıralanabilir :

  • Enerji maliyetlerinde düşüş
  • Enerji verimliliğinde artış
  • İş performansında artış
  • Yasa ve mevzuata uygunluğun sağlanması
  • Sera gazı emisyonlarının azaltılması
  • Alternatif kaynakların kullanılması

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul