MENU

ISO 50001’e göre Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

  1. Sertifikasyon
  2. Sertifikasyon
  3. ISO 50001

ISO 50001

Endüstriyel proseslerde enerjinin verimli kullanımı sadece düşük enerji maliyeti anlamına gelmemektedir. Enerji kaynaklarının dikkatli ve verimli kullanımı, işletmeler için rekabetçi avantaj sağlamakta ve uzun vadede başarı sağlamaktadır.

ISO 50001 standardı, işletmelerin enerji yönetim sistemi için güçlü bir temel teşkil eder. ISO 50001 standardı, enerji tüketiminin önemli unsurlarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması için gerekli politikaların, hedeflerin ve programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.

Enerji yönetiminin faydaları şu şekilde sıralanabilir :

  • Enerji maliyetlerinde düşüş
  • Enerji verimliliğinde artış
  • İş performansında artış
  • Yasa ve mevzuata uygunluğun sağlanması
  • Sera gazı emisyonlarının azaltılması
  • Alternatif kaynakların kullanılması

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax: +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.