SA 8000 ve BSCI standartları

Sosyal Sorumluluk

Kalite ve maliyeti yakalamanın yanında önemli bir seçim kriteri haline gelen sosyal şartlara uygunluk gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşulları göz önüne alındığında, gün geçtikçe artmaktadır.

Dünyadaki ilk sosyal sorumluluk standardı olma özelliğini taşıyan SA 8000, SAI (Social Accountability International) tarafından oluşturulmuştur. SA 8000 standardı kapsamında, kuruluşun sosyal sorumluluklar çerçevesinde oluşturulan politikası, planlama & uygulama ve yönetimin gözden geçirme faaliyetleri, çocuk işçiliği, fasoncu, yan sanayi ve tedarikçiler ile çalışma koşulları, ev işçiliğinin denetlenmesi, ücretlendirme, dış iletişim, sağlık ve güvenlik gibi konular bulunmaktadır.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) / Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi, gözetim ve denetim sistemi vasıtasıyla Dünya genelindeki üretim yerlerindeki sosyal standartlara yönelik kalıcı iyileştirme sağlanmasını amaçlayan şirketler tarafından yürütülen bir girişimdir.

BSCI denetim sistemi, üreticiler üzerindeki denetim külfetini azaltmak üzere geliştirildi. Böylece BSCI üyesi olan kuruluşlar için farklı standartlar doğrultusunda ayrı ayrı denetim yaptırılmasına gerek kalmamıştır.

Denetim talepleri, üreticilerin bulundukları ülkeleri ayırt etmeksizin, her yerde aynıdır ve denetim sonuçları tüm BSCI üye kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. BSCI sektör modeli SA 8000 standardını temel almaktadır ve SAI (Social Accountability International) tarafından tanınmaktadır.