MENU

Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001

Ett miljöledningssystem kan utnyttja era styrkor inom hållbarhet samt minska er miljöpåverkan

ISO (International organization for standardization) 14001 är en internationellt erkänd ledningssystemstandard för miljö. Standarden finns för att minska företags negativa miljöpåverkan på ett strukturerat och systematiskt sätt. Ett ledningssystem är ett företags samlade processer och det är dessa processer som certifieras. ISO-certifiering utförs främst av ackrediterade certifieringsorgan internationellt. De företagen som utfärdar internationellt gångbara ISO 14001 certifikat (ISO certifiering) måste därför vara godkända (ackrediterade) av landets nationella ackrediteringsmyndighet (SWEDAC i Sverige).

Vi på TÜV NORD Sweden AB tycker att branschen många gånger har prioriterat fel i miljöarbetet vilket inneburit att företag lagt resurser på att återvinna eller skriva ut dubbelsidiga papper istället för att strategiskt titta på miljöarbetet och ser hur detta kan stärka till exempel företagets värdeerbjudande. Här har den nya standarden ISO 14001: 2015 en viktig roll att spela då uppdateringen är mindre detaljfokuserad och mer verksamhetsanpassad.

Vad kan ISO 14001 göra för ert företag (bland annat)?

 • Identifiera risker och möjligheter i verksamheten kopplat till miljö- och hållbarhetsarbete
 • Stärker varumärket genom ett internationellt gångbart bevis på ert miljöarbete
 • Möjliggör upphandlingar 

Nya ISO 14001: 2015, till det bättre

Under 2015 godkändes en ny upplaga av ISO 14001. Tidigare upplaga ISO 14001: 2004 skall således ersättas med ISO 14001: 2015. Kravet på de företag som idag är certifierade är att de måste gjort en revision av ledningssystemet enligt ISO 14001: 2015 före september 2018.

Några av de viktigaste förändringarna med nya upplagan är:

 • Livscykelperspektiv för miljöarbetet
 • Omvärldsanalys och intressentkrav
 • Fokus på ledarskap
 • Gemensam struktur för ledningssystemstandarder
 • Riskbaserat synsätt
 • Färre krav på dokument men mer eget ansvar

Bli certifierad

Har ni gått i tankarna om att bli certifierade enligt ISO-standard? En nycertifiering kan man dela upp i tre delar:

 • Steg 1: Inlärning, analys och implementering av standardens krav i er organisation
 • Steg 2: Förrevision där vi går igenom ert ledningssystem för att identifiera brister och förbättringspunkter inför certifieringsrevisionen
 • Steg 3: Sista delen består av certifieringsrevision där vi reviderar ert ledningssystem utefter vald ISO-standard. Den innebär både dokumentgranskning och granskning på plats hos er. Efter godkänd certifieringsrevision kan ett certifikat beviljas

Är ni idag redan certifierade och intresserade av att byta går detta utan några problem, oavsett vart i certifieringscykeln ni befinner er. Det enda vi behöver är de tre senaste årens revisionsrapporter, detta för att försäkra oss om att ni har korrigerat de avvikelser som eventuellt uppkommit från tidigare revisioner.

Ta ett helhetsgrepp och utnyttja objektiva tredjepartsgranskningar!

TÜV NORD Sweden AB är ackrediterade enligt ISO 17021 och 17065 av SWEDAC att utfärda certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 samt EN 1090. TÜV NORD Sweden AB fokuserar på kunder i kärnteknik, processindustri, kraft- samt värmeverk och tillverkningsindustri där vi kan skapa mervärde. Detta gör vi genom att arbeta med både inspektion och certifiering enligt vår värdegrund som baseras på kompetens, service och internationell närvaro. Vi har ett nytt webbaserat system som gör revisionen effektiv. För att revisorn skall kunna fokusera på er och era förbättringsmöjligheter och för att minimera ert för- samt efterarbete. Grundinställningen revisorn har vid revision är att utveckla och förbättra kunderna genom objektiv bedömning.