Περιβάλλον, Ενέργεια

 

Το περιβάλλον, η αειφορία και η ενέργεια είναι θέματα ιδιαίτερα επίκαιρα. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες βελτιώνουν την απόδοσή τους στο περιβάλλον, την αειφορία και την ενεργειακή απόδοση και που οδηγούν στην αναγνώριση από τους καταναλωτές (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα).

 


TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy