Πιστοποίηση Συστημάτων

 

Η TÜV CYPRUS παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (third-party assessments) σύμφωνα με διάφορα πρότυπα όπως:

ISO 9001

ISO 22000

ISO14001

OHSAS 18001

ISO 27001

ISO 50001

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.