Εταιρική Παρουσίαση

Η TÜV CYPRUS είναι θυγατρικός οργανισμός της TÜV HELLAS και μέλος του Διεθνούς Γερμανικού οργανισμού TÜV NORD, ενός οργανισμού που αποτελεί τον έβδομο μεγαλύτερο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης  παγκοσμίως .

Σκοπός του Οργανισμού μας είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών επιθεώρησης-πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) καθώς και εξειδικευμένων συμβουλών σε τομείς  της τεχνολογίας, ποιότητας, ασφάλειας, ενέργειας και περιβάλλοντος.

H TÜV CYPRUS, συμμετέχοντας στο πιο πάνω δίκτυο, είναι σε θέση να αναλαμβάνει επιθεωρήσεις υλικών και κατασκευών καθώς και όλες τις πιο πάνω παροχές υπηρεσιών ελέγχων σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου σε συνεργασία κάθε φορά με τα τοπικά παραρτήματα του μητρικού οργανισμού TÜV NORD στις χώρες αυτές με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους.

Ο οργανισμός μας με την παρουσία του στην Ελλάδα και την Κύπρο έχει εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προσφερομένων υπηρεσιών και έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο στους παρακάτω τομείς:

  • Βιομηχανικών Επιθεωρήσεων,
  • Πιστοποιήσεων Συστημάτων,
  • Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
  • Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων,
  • Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας και Δομικών Υλικών,
  • Πραγματογνωμοσύνες και προληπτικούς ελέγχους βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια,
  • Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία και πυρασφάλεια,
  • Επιθεώρηση - Πιστοποίηση Ανελκυστήρων,
  • Επιθεώρηση Τύπου Μεμονωμένου Οχήματος (Single Vehicle Approval).
TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy