Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Corporate social responsibility (CSR) is a concept that is growing in importance amongst the public and stakeholders across the globe. As a result, businesses are becoming increasingly more interested in adopting principles and processes of CSR. TÜV CYPRUS is your partner in CSR through its service offerings in inspection and certification of CSR standards.


TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy