Μεταφερόμενος Εξοπλισμός

Created with GIMP

Στα μεταφερόμενα δοχεία υπό πίεση ανήκουν οι φιάλες βιομηχανικών αερίων (υγραερίων, Ο2, Η2, CΟ2), δοχεία πίεσης, συστοιχίες κυλίνδρων και δεξαμενές εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρονται από οχήματα.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η επαναξιολόγηση και ο περιοδικός έλεγχος αυτού του εξοπλισμού καθορίζονται από τις Οδηγίες της ΕΕ 2010/35/ΕΚ και 2008/68/ΕΚ.

Η TÜV CYPRUS σε συνεργασία με την TÜV HELLAS και την TÜV NORD παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Οδηγίες.

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy