Συγκολλήσεις

ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού υπό πίεση απαιτούν εκτός των άλλων την εκπόνηση διαδικασιών συγκόλλησης, την πιστοποίησή τους καθώς και την πιστοποίηση των συγκολλητών / χειριστών.

Η TÜV CYPRUS, σε συνεργασία με την TÜV HELLAS, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • εκπόνηση μεθόδων συγκολλήσεων (WPS), σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και κώδικες όπως: ΕΝ ISO 15609, ASME IX, AWS, API 1104,
  • πιστοποίηση των μεθόδων συγκολλήσεων και έκδοση πιστοποιητικών WPQR ή WPS, με καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους,
  • πιστοποίηση των συγκολλητών / χειριστών σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ 287-1, ASME IX, AWS, API 1104,EN ISO 1418.

Η TÜV CYPRUS, σε συνεργασία με την TÜV HELLAS ( ο οποίος είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ε.Ε με αριθμό 0654) επίσης προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης μεθόδων συγκόλλησης και συγκολλητών / χειριστών για τους κατασκευαστές εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΚ (PED).

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
info@tuvcyprus.com.cy