Σεμινάρια

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ιανουάριος - Ιούνιος 2024

Τίτλος εκπαίδευσης

Τοποθεσία

Γλώσσα

Ημερομηνία

Διάρκεια

ISO 27001:2022 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών(Πιστοποιημένο σεμινάριο από τους φορείς CQI & IRCA, Κωδικός εκπαίδευσης 17242)

Online

Ελληνικά

Ημερομηνία Θα ανακοινωθεί

5 ημέρες

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφάλειας

Λευκωσία

Ελληνικά

22/02/2024

1 ημέρα

FSSC 22000 Transition Course (V5.1 – V6)

Online

Αγγλικά

06/03/2024

1 ημέρα

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Λευκωσία

Ελληνικά

7,14,21,26 & 28/03/2024

5 ημέρες

ISO 9001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας

Λευκωσία

Ελληνικά

8&9/04/2024

2 ημέρες

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην Εργασία - Πρόληψη & έγκαιρη αντιμετώπιση

Online

Ελληνικά

11/04/2024

1 ημέρα

FSSC 22000 Version 6 Internal Auditors

Online

Aγγλικά

16&17/04/2024

2 ημέρες

Η Τέχνη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Λευκωσία

Ελληνικά

18/04/2024

1 ημέρα

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

Λευκωσία

Ελληνικά

19/04/2024

1 ημέρα

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR - Κατανόηση και Εφαρμογή

Online

Ελληνικά

23/04/2024

1 ημέρα

ISO 45001:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Λευκωσία

Ελληνικά

24&25/04/2024

2 ημέρες

FSSC 22000 Version 6 Lead Auditors

Online

Αγγλικά

13-17/04/2024

5 ημέρες

ISO 14001:2015 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Λευκωσία

Ελληνικά

14&15/05/2024

2 ημέρες

Η Τέχνη της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Online

Ελληνικά

16/05/2024

1 ημέρα

ISO 45001:2018 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία(Πιστοποιημένο σεμινάριο από τους φορείς CQI & IRCA, Κωδικός εκπαίδευσης 2338)

Λάρνακα

Ελληνικά

20-24/05/2024

5 ημέρες

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφάλειας

Οnline

Ελληνικά

22/05/2024

1 ημέρα

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων GDPR - Εκτίμηση Αντικτύπου και Σχέδιο Παραβίασης Δεδομένων στην Πράξη

Online

Ελληνικά

23/05/2024

1 ημέρα

ISO 22000:2018 Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων

Οnline

Ελληνικά

27&28/05/2024

2 ημέρες

Διαχείριση Κρίσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Οnline

Ελληνικά

29/05/2024

1 ημέρα

FSSC 22000 Version 6 Εσωτερικοί Επιθεωρητές

Οnline

Ελληνικά

30&31/05/2024

2 ημέρες

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Οnline

Ελληνικά

4,11,18,25&27/06/2024

5 ημέρες

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

Λευκωσία

Ελληνικά

14/06/2024

1 ημέρα

ISO 9001:2015 Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας (Πιστοποιημένο σεμινάριο από τους φορείς CQI & IRCA, Κωδικός εκπαίδευσης 2352)

Λάρνακα

Ελληνικά

17-21/06/2024

5 ημέρες

FSSC 22000 Version 6 Επικεφαλής Επιθεωρητές

Online

Ελληνικά

17-21/06/2024

5 ημέρες

The Art of Managing People

Λεμεσός

Αγγλικά

18/06/2024

1 ημέρα

ISO 9001:2015 Internal Auditor for Quality Management Systems

Λεμεσός

Αγγλικά

24&25/06/2024

2 ημέρες

         

Αίτηση Συμμετοχής:

Αν σας ενδιαφέρει κάποιο από τα σεμινάρια μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο training@tuvcyprus.com.cy .

TÜV CYPRUS LTD.
Παπαφλέσσα 2, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Τ.Θ.: 20732, Τ.Κ.: 1663 Λευκωσία

Tel.: +357 22442840
Fax: +357 22442850
training@tuvcyprus.com.cy