MENU

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Standardı

ISO 14001

Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkeleri de sararak yayılmıştır.

Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır :

  • Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları
  • Firma müşterisinin yaşadığı ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin, ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yollarıyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi).

ISO 14001 standardı, çevre yönetim sistemlerinin standardizasyonunu temin etmek üzere oluşturulmuştur. ISO 14001 işletmelerin çevresel yönetimini uzun vadeli ve sürekli gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

ISO 14001 önemli unsurları şunlardır :

  • Çevre politikası
  • Planlama
  • Uygulama ve yürütme
  • Kontroller ve düzeltici önlemler
  • Üst yönetim tarafından değerlendirilmesi

TÜV NORD Türkiye’de ISO 14001 sertifikasyonu faaliyetlerini TÜRKAK ve Alman DAKKS akreditasyonları altında sürdürmektedir.

TÜV NORD’un uzmanları tarafından yapılan tetkik sonucunda, ISO 14001 standardının asgari gereklerini yerine getirdiği tescillenen firmalar sertifikalandırılır. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir. Bu süre içinde, her yıl ara tetkik, bu süre sonunda ise sertifika yenileme tetkiki yapılır.

O 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015 standartları yayımlandı.

Değerli Müşterilerimiz,


5 Eylül 2015 tarihinde ISO 14001 standardının, 23 Eylül 2015 tarihinde ise ISO 9001:2015 standardının 2015 versiyonları yayımlandı ve yeni versiyonlara geçişler 14 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanmıştır.
Yeni versiyonlara ilişkin bilgilendirme eğitimleri de düzenlenmektedir. Eğitimlerin yeri ve tarihlerine ilişkin detaylı bilgi için e-mail: egitim@tuv-turkey.com ile temasa geçiniz.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com