Kaynaklı İmalatta Kalite Güvencesi

Basinçli Ekipman Üretici Yeterliliği

Kaynaklı imalat, var olan endüstriyel üretimlerin yarısında kullanılan bir üretim yöntemidir. Yoğun rekabet ortamında gelişen koşullardan dolayı, yüksek kalite standardında özel ürünlerin üretimini yapan üreticilerin belgelendirilmesi için yeni ve belirli seviyede bir sertifikalandırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kaynaklı imalat gerçekleştiren üreticilerin ve ürünlerin(basınçlı kaplar, metal yapılar, demir yolu aksamları vb.) kalite güvence konusunda ilgili uluslararası standart ve direktiflere göre sertifikalandırılması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

TS EN ISO 3834 – Kaynak için kalite gereklilikleri - Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları

  • TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - bölüm 1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler
  • TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları 
  • TS EN ISO 3834- 3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3: Standart kalite şartları 
  • TS EN ISO 3834- 4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları
  • TS EN ISO 3834- 5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar

PED ANNEX 1 – Basınçlı ekipman üreticileri ve ham maddelerin belgelendirilmesi

AD-2000 / HP0 – Basınçlı kap ve basınçlı sistem parçaları üreticilerinin belgelendirilmesi

PED 97/23/EC Annex .I, 4.3 & AD-2000 / W0 – Basınç tanklarında ve basınç ekipmanlarında kullanılan malzemelerin üreticilerinin belgelendirilmesi

TRD 100 – Buhar kazanlarında kullanılan malzemelerin üreticilerinin belgelendirilmesi

TRD 201 – Buhar kazanları ve ekipmanları üreticilerinin belgelendirilmesi

EN 1090 – Yapı malzemeleri yönetmeliği (FPC) kapsamında çelik yapı uygulamaları

Yarar Sağlayacağı Alanlar: Basınçlı Ekipman üreticileri ve ürünlerini Avrupa’ya pazarlamak isteyen imalatçıların mutlaka sahip olması gerekmektedir.

*AD 2000 Merkblatter, “Arbetisgemeinschaft Druckbehalter”, Almanca, Basınç ekipmanları çalışma grupları belgelendirme dökümanları demektir.

* Arbetisgemeinschaft Druckbehalter’ı yedi adet ticari kurum tarafından hazırlanarak oluşturulmaktadır. TÜV NORD, Türk üreticilerini AD 2000 yönetmeliklerine göre belgelendirebilir. Avrupa Yönergesi’ ne uygun ürün üretip, luslararası pazarda satış yapmak isteyen üreticilerin kesinlikle edinmesi gereken belgelendirmelerdir.