Demiryolu Tasitlari

Demiryolu Tasitlari - Rolling Stock

Demiryolu taşıtları, demiryolu ve nakliye sistemlerinde temel bir unsur olmasının yanında en karmaşık unsurlardan da biridir. Hareketli donanımlardan güç ve dayanıklılığa, tahrik mekanizmaları ve frenlere, düzenleme ve kontrol sistemlerine, yangından korunma ile mesleki sağlık ve güvenliğe kadar emniyet ile ilgili tüm fonksiyonların her zaman doğru ve eksiksiz bir şekilde çalışması gerekir. Demiryolu taşıtını oluşturan sistemin tamamı, hem ulusal hem de uluslararası standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda güvenlik şartlarını yerine getirmelidir.

Demiryolu taşıtını oluşturan sistemin tamamı, hem ulusal hem de uluslararası standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda güvenlik şartlarını yerine getirmelidir. Bunlar arasında yüksek hızlı trenlere ve konvansiyonel raylı sisteme yönelik “Transavrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri (TSI)” bünyesindeki şartlar ve “Uluslararası Gereksinim Listesi (IRL)” doğrultusundaki uluslararası onay kuruluşlarının şartları da yer almaktadır. Ulusal düzeydeki önemli yönetmelikler arasında ise Alman Demiryolları İnşaatı ve İşletimi Nizamnamesi (EBO) ve tramvaylarla ilgili nizamname (BOStrab) de yer almaktadır.

Farklı alanlardaki enspektörlerimiz ve uzmanlarımız, demiryolu taşıtının çalıştırılması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarım aşamasından onaya kadar projenin tüm ömrü boyunca, yani başlangıçtaki tasarımdan sistem mimarisinin kurulmasına ve teknik ekipmanların çalışır hale getirilmesine dek, demiryolu işletmecilerini, sistem entegratörlerini ve üreticileri desteklemektedir. TÜV NORD’daki uzmanların alt sistemlerin ve demiryolu taşıtları bileşenlerinin – lokomotifler, vagonlar, yolcu vagonları, yük vagonları, tramvaylar, metro – veya sistemin bütününün değerlendirilmesinde sahip oldukları yetkinliklerden ve uzun yıllara dayanan deneyimlerinden siz de yararlanın.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul