MENU

Demiryolu Sistemlerinde Yangın Güvenliği

Demiryolu Sistemlerinde Yangın Güvenliği

Ulusal yönetmeliklerde ve Avrupa Birliği yönetmeliklerinde uygulanmakta olan birçok yangından korunma şartı bulunmaktadır. Yangından korunma ve tahliye uygulamaları, demiryollarında özel bir öneme sahiptir. Bu husus, demiryolu taşıtlarına yönelik onay süreçleri ve ayrıca demiryolu istasyonları, yeraltı istasyonları ve tüneller gibi binalar ve yapılara ilişkin planlama onayları için de geçerlidir. Federal Demiryolu Kurumu (EBA) tarafından onaylanmış olan TÜV NORD uzmanlarının demiryolu taşıtları ve binaların yangınla ilgili değerlendirmelerinde edindiği, uzun yıllara dayanan deneyimleri mevcuttur.

Yangından korunma uzmanları, operatörleri, üreticileri ve planlamacıları, tasarım safhasından onay aşamasına dek her alanda destekleyebilmekte ve ayrıca bir vakanın meydana gelmesi halinde de vakanın sebebinin tespitinde önemli yardımlarda bulunabilmektedir. TÜV NORD’un, EBA tarafından tanınmış, Tespit Teknolojisi Çalışma Grubu (ARGE) yönetmelikleri doğrultusunda orijinal yangın ve dayanıklılık testlerinin yanı sıra araç bileşenleri için gerekli olan yangın testlerinin yürütülebileceği, kendisine ait bir yangından korunma uygulamalarına yönelik test laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvardaki özel bir tünelde ayrıca yangınları canlandırmak da mümkündür. Yangından korunmaya yönelik konseptler geliştirilirken olağandışı tasarım taleplerini de ilgili resmi kurumların onaylayabileceği güvenli bir çalışma çerçevesine sokmak da mümkün olmalıdır. TÜV NORD’un uzmanları bu amaçla bireysel yangından korunma konseptleri geliştirebilmekte; bu konseptler arasında ise insanların güvenli tahliyesini sağlamaya ve yangınla etkin şekilde mücadele edebilmeye yönelik kanıtlar yer almaktadır. TÜV NORD Grubu, demiryolu kontrol sistemleri, taşıma sektöründeki nakliyat zincirleri ve klasikten yüksek hızlıya kadar her tür demiryolu taşıtı için birçok farklı test hizmeti sunmaktadır.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com