Boru Hatları

Pipeline

TÜV NORD Türkiye olarak, İnşaat ve işletmeden demontaja kadar farklı hizmetlerimiz ile güvenlik ve çevre risklerinin azaltılmasına yardımcı olup boru hattı işletmecilerini desteklemekteyiz.

Bağımsız uzmanlarımız ile boru hatlarının planlanması, güzergahının belirlenmesi için onay belgelerini hazırlamakta, çevresel etki ve değerlendirmelerini gerçekleştirmekteyiz.

Bir boru hattının uzun süre güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan tüm teknik hizmetleri sunmaktayız.

Ayrıca operasyonel sorunlara karşı geliştirdiğimiz koruyucu önlemlerle boru hattının işletmeden alınması ve sökülmesi gibi konularda da iş ortağınız olarak bize güvenebilirsiniz.

Hizmetlerimiz Planlama ve inşaat

 • Boru hattı bileşenlerinin boyutlandırılması
 • Malzeme seçimi, korozyondan korunma önlemleri, kaynak yöntemlerinin teknik özellikleri, ölçüm ve denetim ekipmanlarının ve sızıntı tespit sistemlerinin seçimi konusunda destek
 • Isıl genleşmenin etkisinin ve maden çalışmalarının etkisinin hesaplanması, en verimli yük emilimine yönelik destek aralıklarının tespiti
 • Onay prosedürleri sırasında destek
 • Onay belgelerinin taslaklarının hazırlanması
 • Çevresel etki değerlendirmeleri
 • Akışla ilgili tasarım
 • Basınç kaybı hesaplamaları
 • Termosıvı dinamiği hesaplamaları

İmalat, montaj ve işletmeye alma

 • Dokümantasyon incelemesi
 • Ham maddelerin ve imalat kalitesinin testi
 • Mesleki sağlık ve güvenlik, kaynakçı muayeneleri ve tahribatsız testlerin uygulanması ve değerlendirilmesi, imalat ve inşaat sırasında kalite güvence
 • İşletmeye alma öncesi kabul testleri
 • Sözleşmelerle uyumluluğu temin amacıyla sistemlerin muayenesi ve teyidi

Operasyonel destek

 • Ek yükün, örn. zemin yer değiştirme çalışmalarının, tespitine yönelik hesaplamalar
 • Akıllı "pikleme" sistemlerinin değerlendirilmesi
 • "Pikleme" verilerinin değerlendirilmesi / Amaca Uygunluk Çalışmaları
 • Müteakip basınç artışlarının değerlendirilmesi
 • Güvenlik ekipmanlarının ve katodik koruma sistemlerinin periyodik testi

Avantajlarımız:

 • Yüksek güvenlik standartlarıyla uyum
 • Operasyonal sorunlarda azalma
 • Kamunun kabul etme oranında artış
 • Daha düşük maliyet
 • Sorun ve onarımların düşen maliyeti
 • Gelişmiş çevresel uyumluluk

Yetkinliğimiz:

 • Yetkin ve deneyimli uzmanlar
 • Çeşitli boru hattı komitelerinde teknik kuralların ve standartların geliştirilmesine katılım
 • Yüksek seviyede esneklik
 • Dünya çapında ağ
 • Bağımsızlık ve tarafsızlık
 • Onaylayıcı kurumlarca kabul edilen yetkinlik

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul