FSC® SERTİFİKASINA SAHİP MÜŞTERİLERİMIZ İÇİN BÜLTEN

FSC® SERTİFİKASINA SAHİP MÜŞTERİLERİMIZ İÇİN BÜLTEN

Değerli İş ortaklarımız!


TÜV NORD CERT tüm FSC® sertifikasına sahip müşteriler için son gelişmeler hakkında bilgi:


Lütfen dikkat: Tüm FSC® sertifikasına sahip kuruluşlar, belirtilen süreler dikkate alınarak FSC® standartlarında veya prosedürlerinde değişiklikleri yerine getirmekle yükümlüdür. Akredite bir sertifikasyon kuruluşu olarak TÜV NORD CERT GmbH, şirketinizde yapılacak bir sonraki tetkik sırasında, bu tür değişikliklerin / yeni gereksinimlerin uygulanmasını doğrulamakla yükümlüdür. Tüm değişikliklerin uygulanmasını önceden hazırlamaya özen gösterirseniz, tetkik sırasında hem zaman kaybını; hem de iş yükünü kaybını azaltırsınız ve böylelikle, uygunsuzluklardan da (NC) kaçınabileceksiniz.

FSC Gözetim Zinciri sertifika sahipleri için yeni gereklilikler

INT-STD-40-004_44 nolu yorum: FSC sertifikasına sahip ambalaj talepleri için düzenlemeleri belirtir. Ambalaj üretimi yapmayan FSC sertifika sahiplerinin, sertifikaları kapsamında yine de ambalaj içerebilir. Ambalajın, FSC sertifikalı olarak, FSC sertifikasına sahip tedarikçilerden satın alınması zorunludur. Bu durumlarda, ambalajın tüm bileşenleri FSC sertifikalı olmalıdır (örn. kutu ve ambalaj kağıdının her ikisinin de sertifikalı olması). Satış belgelerindeki talebi (claim) şöyle olabilir:

   - (FSC sertifikalı olmayan bir ürün için) ‘’Ambalaj: FSC Mix 70%’’ (+sertifika kodu TUEVCOC- xxxxxx)

   - ‘’Ürün adı: FSC Mix Credit’’ / ‘’Ambalaj: FSC Mix 70%’’ (+sertifika kodu TUEV-COC-xxxxxx)

   - ‘’Ürün adı ve Ambalaj: FSC Mix Credit’’ (+sertifika kodu TUEV-COC-xxxxxx)

INT-STD-40-004_45 nolu yorum: FSC girdileri için çapraz kredi seçeneğini kullanan çoklu saha (multiple site) sertifikaları için: Üretilen ürünler için FSC kredilerini kullanan bir saha, FSC kredisine talepte bulunmak için, merkezi FSC kredi hesabına en az % 10 katkıda bulunmalıdır. Bunun anlamı, 12 aylık bir süre içinde, bu site tarafından aynı dönemde talep edilen FSC sertifikasına sahip çıktıyı üretmek için gerekli olan FSC girişinin en az % 10'unun, ilgili sahadan fiziksel olarak alınmış olması ve ( ve merkezi kredi hesabına eklenmiş olması gerekir). Diğer% 90'ı, çoklu sitedeki diğer siteler tarafından fiziksel girdinin alındığı merkezi kredilerden alınabilir.

INT-STD-40-004_46 nolu yorum: inşaat sektörü için parça üreten kuruluşlar için özel seçenekler sunar. FSC sertifikasına sahip bileşenler, nihai ürünün, diğer orman sertifikasyon programlarına sertifikasına sahip bileşenler içerdiği durumlarda, destekleyici belgeler üzerinde belirtilebilir. Bu, özel imal edilmiş inşaat ürünlerine veya inşaat sektörü için kullanılan monte edilmiş ürünlerin bileşenlerine (örn. Pencere çerçeveleri) uygulanabilir. Bu durumlarda, yalnızca FSC sertifikasına sahip bileşenlerin ek belgelerde belirtilmesine edilmesine izin verilir. Bu bileşenler, FSC etiketleri taşıyamayabilir ve FSC sertifikasına sahip olarak tanıtılamaz. FSC talebi (claim), hangi bileşenlerin sertifikasına sahip olduğunu açıkça tanımlayacaktır. Talep (claim), diğer sertifikasyon sistemlerine eşdeğerliği ima edecek şekilde kullanılamaz (örneğin, “FSC 100 % ve xx % ABCD sertifikasına sahip kereste ile yapılan pencere çerçeveleri”). Doğru talep (claim) edilmiş FSC bileşenlerine örnekler:

   - Kapı içi OSB, FSC Mix 70% (+sertifika kodu TUEV-COC-xxxxxx)

   - Kapı kasası, FSC Mix Credit (+sertifika kodu TUEV-COC-xxxxxx)

INT-STD-40-003_05 no.lu yorum: özellikle çoklu saha (multiple site) veya grup sertifika sahipleri için (FSC-STD-40 003 V2-1) ve COVID-19'dan (31 Aralık 2020 tarihine kadar yürürlükte olan) etkilenen kuruluşlarla sınırlı: Bu yorum, COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamaları veya sağlık tavsiyeleri saha ziyaretlerini yasaklıyorsa, iç tetkiklerin, uzaktan (yerinde doğrulama olmadan) yapılmasına izin verir. Bununla birlikte, yeni sitelerin veya katılımcıların kabulüne yönelik iç tetkiklerin yerinde yapılması mecburidir. Çoklu saha/ grup sertifikasyonu merkez ofisi, bu yorumun uygulanmasını belgelemek ve gerekçeleri için kanıt tutmak zorundadır.

ADVICE-40-004-18 no.lu tavsiye notu: FSC, yanlış FSC talepleriyle (claim) önlemek için ayrıntılı bir prosedür yayınladı. “Yanlış iddia( claim)”, bu bağlamda, FSC sertifikasına sahip olarak etiketlenmeye, talep edilmeye veya tanıtılmaya uygun olmayan ürün veya projeler için FSC talepleri (claim) anlamına gelir. Tüm yanlış FSC talepleri FSC tarafından yönetilen bir veritabanında toplanacaktır. Bir kasıtlı yanlış talep (claim) veya 5 yıl içinde ihmalden kaynaklanan 2 yanlış iddia, FSC'nin ticari marka lisans sözleşmesini iptal etmesine, sertifika sahibini FSC sisteminden engellemesine ve yeni FSC-PRO-10-003 prosedüründeki hesaplamalara göre para cezası vermesine neden olacaktır. Tüm belgelendirme kuruluşları, engellenen kuruluşların sertifikalarını askıya almak / feshetmek zorundadır ve söz konusu kuruluşa yeni sertifika verilmeyebilir (engellenen kuruluş bir sertifika kuruluşundan diğerine transfer olmak istese bile).

ADVICE-40-004-19 tavsiye notu tüm sertifika sahiplerinin tüm FSC ürün grupları için ağaç türleri hakkında bilgi vermesini zorunlu kılmaktadır. Bu düzenlemeden muaf olanlar sadece geri kazanılmış malzemeden yapılmış bileşenler veya ürünler ve monte edilmiş ürünlerdeki kağıt bileşenlerdir.

   - Bu tavsiye notu, 11 Mart 2020'de yürürlüğe girmiştir ve tüm sertifika sahipleri tarafından 12 ay içinde uygulanmalıdır.

   - Ürün grupları için tür bilgileri, tetkikler sırasında hazır bulunmalı ve talep üzerine 10 iş günü içinde FSC, ASI veya sertifika kuruluşuna sunulmalıdır.

   - Tür bilgileri tam bilimsel (latin) adı içermelidir. Tür bilgileri, gönderim sırasında doğru ve eksiksiz olmalıdır. 

FSC'nin tüm normatif belgelerine her zaman https://ic.fsc.org/en/document-center adresinden ulaşılabilir ve burada açıklanan prosedürlerin yanı sıra yorum ve tavsiye notları da bu bültene eklenmiştir.

Yeni risk değerlendirmeleri


FSC Kontrollü Ahşap standardı FSC-STD-40 005 V3-1'i uygulayan kuruluşlar (Kontrollü Ahşap'ı kendi durum tespiti sistemi altında tedarik edenlerin tümü) her zaman materyallerini tedarik ettikleri bölge için en son geçerli risk değerlendirmesini kullanacaktır. DDS'lerinde FSC onaylı risk değerlendirmelerine atıfta bulunan tüm sertifika sahipleri, ilgili bölge için güncellenmiş risk değerlendirmelerinin yayınlanmasından sonraki altı ay içinde DDS'lerini güncellemelidir!

En son geçerli sürümdeki mevcut tüm risk değerlendirmeleri FSC belge merkezinde mevcuttur (https://ic.fsc.org/en/document-center).

FSC sertifikasyonu ile ilgili herhangi bir sorunuz için, her zaman hizmetinizdeyiz.

Saygılarımızla, TÜV NORD CERT GmbH'nin FSC uzman birimi