MENU

Duyurular

SASTEK İle yapılan sİstem sertİfİkasyonu hİzmetlerİnİ kapsayan Temsİlcİlİk anlaşmasının feshİ

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartları yayımlandı.: Kuruluşumuzun, SASTEK Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. (SASTEK) ile 01.04.2006 tarihinde yapmış olduğu sistem sertifikasyonu hizmetlerini kapsayan Temsilcilik anlaşması, noterden gönderilen 15384 nolu ihtarname ile 11 Temmuz 2014 itibari ile fesh edilmiştir.

 

Kuruluşumuzun, SASTEK Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. (SASTEK) ile 01.04.2006 tarihinde yapmış olduğu sistem sertifikasyonu hizmetlerini kapsayan Temsilcilik anlaşması, noterden gönderilen 15384 nolu ihtarname ile 11 Temmuz 2014 itibari ile fesh edilmiştir.

Bu tarihten itibaren SASTEK’in TÜV NORD amblemi ile veya TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. ünvanı altında sunduğu hizmetlere muhatap olan kurum ve kuruluşların tarafımıza bilgi vermesini rica eder, doğabilecek olumsuzluklardan firmamızın sorumlu olmayacağını beyan ederiz.

 

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com