MENU

Inspektionstjänster utöver de vanliga

Grunden inom inspektion är en lag, ett regelverk eller ett krav

Grunden bakom varje inspektion är alltid en viss lag, reglering eller ett krav som kan komma från till exempel EU, en myndighet, kund eller intresseorganisation. AFS 2005:1, AFS 2005:2, AFS 2005:3, PED, ASME, SSMFS 2008:13 är några av de begrepp som kan dyka upp i er vardag och som ni behöver förhålla er till.

Vad är egentligen rätt eller fel vid CE-märkning? Vilka tryckkärlsregler gäller i Malaysia? Har vi någon nytta av att certifiera vår svetsning enligt ISO 3834?

Begär vi tillräckligt med dokumentation av entreprenören? Vem kan vi anlita för kontroll i Polen, Kina och Indien i samma projekt? Har vi rätt nivå på våra riskanalyser? Vem kan hjälpa oss så att installationen i Tyskland går smärtfritt?

Hur länge får värmeväxlaren med den upptäckta sprickan användas? Varför håller inte reaktorn mer än 2-3 år innan den måste skrotas och ersättas med en ny? Hur kan besiktningarna utföras på ett mer effektivt och meningsfullt sätt? Finns det någon lathund för alla föreskrifter?

AV, (MSB) och SSM är några av de myndigheter vi har koll på

Kanske behöver ni hjälp med frågorna ovan eller bara ett bollplank att ventilera tekniska frågor med? Hursomhelst har vi bestämt att vi skall finnas där för er, kunden, och utveckla nästa generation av inspektions- och certifieringstjänster. Tjänster som tillför något mer utöver själva godkännandet!

TÜV NORD Sweden AB bedömer, stöttar och guidar er bland kundkrav, regler, lagar och förordningar nationellt som internationellt. Arbetsmiljöverket (AV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är några av de instanser vi har gedigen erfarenhet av. Tillsammans med våra partners tillhandhåller vi och koordinerar vid behov alla tredjepartstjänster ni kan tänka er behöva.