MENU

رویداد

حمایت توف نُورد ایران................... (TÜV NORD Iran) از کنفرانس............ بین المللی فناوری و مدیریت انرژی..........

چهارمین کنفرانس انجمن انرژی ایران با رویکرد انرژی، ایمنی و محیط زیست با حمایت توف نُورد ایران (TÜV NORD Iran) در تاریخ دهم و یازدهم بهمن ماه 1396 در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردد.

وب سایت همایش WWW.IEANC.ORG