MENU

แบบประเมินความพึงพอใจ

ข้อมูลทั่วไป

เรียน ลูกค้า

หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของเราคือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แต่การที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้น เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ: เรามีความประสงค์ที่จะให้ช่วยตอบแบบสอบถามนี้ ผลจะที่ได้จากการประเมินความพึ่งพอใจต่อ บริษัท ทูฟนอร์ดฯ และรวมถึงข้อเสนอแนะ คำแนะนำที่จะทำเราให้มีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ชื่อบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป

การประเมินการให้บริการของเรา

2. การประเมินการให้บริการของเรา

เริ่มต้นจากการคะแนนความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของคุณตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และจากนั้นระบุว่าคุณให้ระดับความสำคัญหรือไม่สำคัญในแต่ละเกณฑ์อย่างไร

การติดต่อสื่อสาร/ การนำเสนอต่อคุณ

การเสนอราคา

- ระยะเวลาในการติดต่อกลับ

- ความเข้าใจในการนำเสนอ

- ความพร้อมในการนำเสนอ

การเตรียมการและการวางแผนการตรวจประเมิน การตรวจสอบ

การตรวจประเมินโดยไม่ได้ไปที่สถานที่

ในกรณีที่คุณไม่สามารถที่จะรับการตรวจระยะไกล, โปรดดำเนินการตรวจโดยผู้เชียวชาญ/เจ้าหน้าที่ของเรา

- คุณภาพของอุปกรณ์สื่อสาร

- ความสามารถในการทำความเข้าใจและการสอบย้อน

- การสนับสนุนต่างๆ

Eความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากร

การนำเสนอและความเป็นมืออาชีพของพนักงานของเรา

การประสานงานด้านตารางการดำเนินงาน

รายงานการตรวจประเมิน/การตรวจสอบ

การนำเสนอการปฏิบัติการแก้ไขและโอกาสในการปรับปรุง

ระยะเวลาในการดำเนินการออกใบรับรอง

กระบวนการการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

คุณภาพการให้บริการโดยรวม

ราคาของการบริการ

คำถามทั่วไป

3. คำถามทั่วไป

หากใช่ คุณมีความพึ่งพอใจต่อการรับผิดชอบข้อร้องเรียน หรือการไม่ยอมรับการบริการจากเราอย่างไร

เสนอ

คำถามข้อที่มีเครื่องหมาย * เป็นคำถามข้อที่ต้องระบุ

เรามีการป้องกันข้อมูลของคุณ เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังและมีความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ เมื่อเข้าใช้งานหน้าเพจของเรา โปรดทราบในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (Privacy policy)

ข้อมูลที่คุณส่งมาจากแบบสอบถามจะถูกใช้โดยเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเท่านั้น (เช่น เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ) ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อให้กับ บริษัท อื่น หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลของคุณทันทีหลังจากใช้งานในระบบของเรา คุณเพียงแค่ส่งอีเมล์ (e-mail) ถึงเรา เพื่อดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

 

captcha