MENU

Nadzór HSE

Wymagania rynku, wymagania prawne oraz rosnąca świadomość w zakresie przepisów bhp wpływają na zwiększenie dbałości o obszar bezpieczeństwa. Niezależna ocena z jednej strony wskazuje podstawę prawną wymagań, a z drugiej weryfikuje ich stan spełnienia. Szukając optymalizacji rozwiązań świadczymy kompleksową usługę nadzoru HSE (ang. Health, Satefy, Environment). Celem nadzoru HSE jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz redukcja ryzyka.

Praca inspektorów TÜV NORD polega na znalezieniu i usunięciu wszelkich ewentualnych zagrożeń i niepożądanych zdarzeń podczas realizowanej inwestycji. Jesteśmy po to, aby zadbać o najwyższe standardy bezpieczeństwa w każdym miejscu.

Oferowane usługi są możliwe do realizacji podczas procesu inwestycyjnego oraz całego cyklu życia obiektu budowlanego.

Dlaczego TÜV NORD?

  • 150 lat doświadczeń na rynku międzynarodowym i ponad 25 lat na rynku polskim 
  • Zespoły inspektorów i specjalistów na terenie całej Polski 
  • Wystandaryzowane procedury postępowania 
  • Znajomość obowiązujących przepisów prawa 
  • Kompleksowość wsparcia 
  • Koordynacja i nadzór na budowach w całej Polsce 
  • Niezależna weryfikacja

Tomasz Bruski

Product Manager ds. Techniki Budowlanej

+48 693 279 648

t.bruski@tuv-nord.pl