1η Φαρμακευτική Εταιρία στην Ελλάδα με Πιστοποίηση ISO 37001, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Αθήνα, Ιούλιος 2017

Πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα και τρίτη εταιρεία εν γένει στη χώρα μας, που λαμβάνει πιστοποίηση για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, αποτελεί πλέον η Valeant / PharmaSwiss Hellas (μέλος του Ομίλου Valeant). Η πιστοποίηση απονεμήθηκε από τον Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016. Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ISO 37001:2016 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας), αφορά στη διαχείριση παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων και στην εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 37001 βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους δωροδοκίας και να βελτιώσουν την ικανότητα τους στην ανίχνευση σχετικών ενδεχόμενων κινδύνων. Ακόμη, ενισχύει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, ως προς τις συνέπειες της δωροδοκίας, προωθώντας την κουλτούρα καταπολέμησής της.

Η πιστοποίηση για τη Valeant / PharmaSwiss Hellas έρχεται ως φυσική συνέχεια σε μια ήδη καθιερωμένη πολιτική που απαγορεύει τη δωροδοκία και τη διαφθορά, κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, αποδεικνύει την πίστη της στη διαφάνεια, ως κομμάτι της επιχειρηματικής ηθικής και, φυσικά, τη δέσμευση της Valeant / PharmaSwiss Hellas στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριότητων με ακεραιότητα, σύννομα, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η εταιρεία προσδοκά και απαιτεί την ίδια δέσμευση από όλους όσους ενεργούν για λογαριασμό της, καθώς και από αυτούς που ενεργούν ως επιχειρηματικοί συνεργάτες της. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου, η Valeant / PharmaSwiss Hellas αποδεικνύει, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, ότι εφαρμόζονται όλοι οι κατάλληλοι έλεγχοι και οι βέλτιστες πρακτικές κατά της δωροδοκίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας της Valeant / PharmaSwiss Hellas, κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, δήλωσε: «Έχοντας συνείδηση των αιτιών του φαινομένου της δωροδοκίας στον χώρο της Υγείας, όπως η ανοχή στη διαφθορά, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, τα πιθανά κενά στη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι για την «πρωτιά» μας! Η δωροδοκία επιτείνει τη διαφθορά και συμβάλλει στην υπονόμευση του μέλλοντος των νέων γενεών. Κάθε πράξη δωροδοκίας αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο, αλλά κυρίως, υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας. Η πιστοποίηση αυτή από την TÜV HELLAS έρχεται ως επίρρωση των εμπεδωμένων πρακτικών, του τρόπου εργασίας και της στάσης ζωής όλων των συναδέλφων μας στη Valeant. Αναμφίβολα, αποδεχόμαστε με υπερηφάνεια αυτό το σημαντικό γεγονός, ως απόδειξη του ότι η εργασιακή μας καθημερινότητα διέπεται από όλες αυτές τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν απόλυτη διαφάνεια, σύμφωνα με διεθνείς παραμέτρους ποιότητας. Μόνο έτσι η εταιρεία μας μπορεί να συνεισφέρει, ώστε οι Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή φροντίδα προς τους πολίτες».

O Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), κ. Γιάννης Οικονομίδης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ο Φορέας που παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πρότυπο ISO 37001:2016 για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον των ελληνικών εταιρειών και υπογραμμίζουμε την αμεσότητα της Valeant / PharmaSwiss Hellas στην πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο εταιρεία με σεβασμό στις διαδικασίες διαφάνειας».

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.500 σεμινάρια και 20.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Valeant / PharmaSwiss Hellas (μέλος του Ομίλου Valeant)

H Valeant / PharmaSwiss Hellas (μέλος του Ομίλου Valeant) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2005 και δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του Συνταγογραφούμενου φαρμάκου, των προϊόντων OTC & Φαρμακείου, των ιατρικών εργαλείων και εξαρτημάτων, της επεμβατικής και μη επεμβατικής δερματολογίας και κοσμετολογίας και έχει ηγετική θέση στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Απασχολεί 79 εργαζομένους συνολικά και παράγει μεγάλο αριθμό των προϊόντων της στην Ελλάδα.

H Valeant Pharmaceuticals International, Inc με έδρα το Μόντρεαλ του Καναδά, απασχολεί 22.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, ενώ είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τορόντο. Είναι μια πολυεθνική εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρία που αναπτύσσει και προωθεί συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στην ζωή των ασθενών και σε θεραπευτικές κατηγορίες όπως η δερματολογία, η οφθαλμολογία, η νευρολογία και τα επώνυμα γενόσημα.Valeant / PharmaSwiss Hellas Λ. Πεντέλης 53, 15235 Βριλήσσια, Τηλ: 210 8108460, www.valeant.com