Ημερίδα Ανελκυστήρων

Μεγάλο ενδιαφέρον και πλήθος κόσμου στην Ημερίδα για τα Νέα Πρότυπα Ανελκυστήρων

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η Ημερίδα για Τα Νέα Πρότυπα Ανελκυστήρων ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50 και τις Νέες Απαιτήσεις που οργάνωσε ο Φορέας μας την Τρίτη 25 Ιουλίου, στο CROWNE PLAZA Athens City Centre. Η Ημερίδα διήρκεσε πέντε ώρες και συγκέντρωσε περισσότερα από 250 άτομα.

Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτησαν οι κ.κ. Σ. Πελτέκης, Δ/νων Σύμβουλος TÜV HELLAS (TÜV NORD), Γ. Βλασόπουλος, Πρόεδρος ΠΟΒΕΣΑ και Α. Μπίκας, Αντιπρόεδρος ΠΕΤΑΚ.

Σε αυτή αναπτύχθηκαν οι θεματικές των Νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50 από τον Δημήτρη Γουρνάκη, Διευθυντή Πιστοποίησης Ανελκυστήρων και οι Απαιτήσεις τους από τον Σ. Πάντο, Επιθεωρητή Ανελκυστήρων του Φορέα μας.

Σημειώσεις για τα Νέα Πρότυπα

Το νέο πρότυπο ΕΝ 81-20 που θα εφαρμόζεται από την 1/9/2017 αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση υδραυλικών και ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.

Το πρότυπο ΕΝ 81-50 περιλαμβάνει οδηγίες για τον σχεδιασμό και τους υπολογισμούς βασικών συστατικών μερών των ανελκυστήρων, καθώς και τις διαδικασίες δοκιμών των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.