ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ SMILE ACADIMOS ΑΠΟ ΤΗΝ TÜV HELLAS(TÜV NORD)

Απρίλιος 2017

Ο Οργανισμός Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ολοκλήρωσε τη διαδικασία Πιστοποίησης του Ομίλου παροχής τουριστικών υπηρεσιών “SMILE ACADIMOS” σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων στα γραφεία της εταιρίας στο κέντρο της Αθήνας. Η διάρκεια του Πιστοποιητικού είναι τριετής και υποδηλώνει τη δέσμευση της εταιρίας για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της, καθώς και για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας, η “SMILE ACADIMOS”, αποδεικνύει πως είναι σε θέση να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, μέσω της τεκμηρίωσης τόσο της οργανωτικής της δομής, όσο και των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων με τη συμμετοχή όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Επιπρόσθετα, η εν λόγω Πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρίας στη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, μέσα σε ένα δομημένο και ελεγχόμενο πλαίσιο εταιρικής λειτουργίας.

 

SMILE ACADIMOS

H εταιρία SMILE ACADIMOS συγκαταλέγεται στους πιο σύγχρονους Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται σε όλο το ευρύ φάσμα του τουρισμού. Διαθέτει πλήρη και υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο και με πολυετή εμπειρία στελεχιακό δυναμικό της, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της τόσο στη Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Βασικό και πρωταρχικό μέλημα είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή τιμή καθώς και η επίτευξη των στόχων της για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.

 

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.500 σεμινάρια και 20.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μας προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις από καθαρά τεχνικά αντικείμενα έως όλα τα επίπεδα επαγγελματικής εξέλιξης και εκπαίδευσης management.H νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).