Πρώτος Όμιλος εταιρειών στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001, για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας

Αθήνα, Ιούνιος 2017

H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, κορυφαίος παραγωγός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο, μέλος του Ομίλου Olympia, ιδρύσεως Πάνου Γερμανού, γίνεται η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και μεταξύ των πρώτων δέκα στην Ευρώπη που αποκτά πιστοποίηση για την εφαρμογή του προτύπου ISO37001 που αφορά την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), έναν από τους πιο έγκριτους οργανισμούς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, η οποία πιστοποίησε ότι οι σχετικές διαδικασίες που εφαρμόζει η Sunlight είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 37001. Σημειώνεται, ότι ο Όμιλος εταιρειών έχει παράλληλα λάβει από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 19600 (Compliance Management System) για την κανονιστική συμμόρφωση. O συνδυασμός των δύο Προτύπων ISO 37001 και ISO 19600 επιτρέπει στον Όμιλο να εδραιώσει μία συνολικά εύρωστη και ισχυρή δομή διαφάνειας και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Δέσμευση της εταιρείας είναι να λειτουργεί και να εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να διασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος, τηρώντας όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δέσμευση της εταιρίας να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις και απαιτήσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Επιπλέον της πιστοποίησης από τον Φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD), η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHΤ αποτελεί μέλος της TRACE International, της παγκοσμίου φήμης οργάνωσης κατά της διαφθοράς, ενώ έχει αναπτύξει και δικά της καινοτόμα εργαλεία, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της διαφάνειας στις εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας. Πρόσφατα μάλιστα βρέθηκε στη shortlist του διεθνούς διαγωνισμού Women in Compliance ο οποίος επιβραβεύει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο του compliance (συμμόρφωση) για τη χρονιά που πέρασε.

Η Νομική Σύμβουλος της εταιρείας Τ. Χαδούλη δήλωσε σχετικά: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς η λήψη της πιστοποίησης κατά ISO 37001 σε θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας από έναν οργανισμό του κύρους της TÜV HELLAS (TÜV NORD). Για τη SUNLIGHT που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως τα θέματα συμμόρφωσης και διαφάνειας στις συναλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στις εταιρείες μας που κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και κάνουν τον Όμιλο της SUNLIGHT ξεχωριστό σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.»

O Διευθυντής Πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Γιάννης Οικονομίδης δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοπορία και η καινοτομία αποτελούν βασικές αξίες του Φορέα μας. Κινούμαστε πάντα με οδηγό το μέλλον και την εξασφάλιση των πιο σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Είμαστε ευτυχείς για την απονομή του πρώτου Πιστοποιητικού για ISO 37001 στην Ελλάδα στη SUNLIGHT, μια εταιρεία που αποδεικνύει με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση τη βαθιά δέσμευσή της στη διαφάνεια και στα θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης ».

 

H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, διανύει δυναμικά την τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέμοντας συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης ενέργειας. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα.