Ημερίδα για τη Νέα Έκδοση του προτύπου FSC®

Ημερίδα FSC

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε η επιχειρηματική κοινότητα την Ημερίδα του Φορέα μας για το νέο πρότυπο FSC®. Σημειώνεται πως ο μητρικός φορέας TÜV NORD CERT είναι διαπιστευμένος από τον οργανισμό Accreditation Services International GmbH (ASI) με Trademark License Code: FSC® A00529.

Εισηγήτρια ήταν η κα. Μαργαρίτα Κυπριώτου, Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Lead Auditor FSC® & Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και αναπτύχθηκαν τα θέματα:

  • Παρουσίαση των βασικών αλλαγών της νέας έκδοσης του προτύπου FSC-STD-40-004
  • Η σχέση του προτύπου FSC-STD-40-004 με τα άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης 

Το πρότυπο FSC® Chain of Custody απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται, παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα με βάση το ξύλο αλλά και μη ξυλώδη δασικά προϊόντα από παρθένα ή ανακυκλώσιμα υλικά ή συνδυασμό αυτών. Οι επιχειρήσεις που συνήθως επιλέγουν να πιστοποιηθούν με το Πρότυπο είναι εκτυπωτικές και εκδοτικές, επιχειρήσεις εμπορίας, παραγωγής και επεξεργασίας χάρτου και χάρτινων προϊόντων και επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής ξυλείας και ξύλινων προϊόντων.

Με τη λήξη της Ημερίδας χορηγήθηκε Βεβαίωση Παρακολούθησης από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Σας ευχαριστούμε και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα σας σε όλες τις εξελίξεις.