Ημερίδα Α.Π.Θ.

Ημερίδα Α.Π.Θ.

ΗΜΕΡΙΔΑ

1Ο Έτη ΠΜΣ

“Διοίκηση & Διαχείριση Τεχνικών Έργων”:

Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές

 

Ο Γιάννης Οικονομίδης, Διευθυντής Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)  εκπροσώπησε τον Φορέα μας στην Ημερίδα για τα 10 Έτη ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Α.Π.Θ.

Τόσο στην εισήγησή του όσο και στη συζήτηση που ακολούθησε  αναφέρθηκε στις χρόνιες παθογένειες του ελληνικού συστήματος παραγωγής δημόσιων τεχνικών έργων, ενώ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες αφορούν:

-          Στον νέο ρόλο των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, ρόλο που πρέπει πλέον να εστιάζεται σε λειτουργίες project manager

-          Στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ)  που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τύχουν ευρείας εφαρμογής λόγω της δραματικής μείωσης του ΠΔΕ αφού βεβαίως τύχουν μιας συνολικής αναθεώρησης της μέχρι σήμερα εφαρμογής τους 

-          Στις απαιτήσεις των ποιοτικών προδιαγραφών των υλικών που ενσωματώνονται στις κατασκευές και αποτελούν  πλέον προδιάγραφες  υποχρεωτικής συμμόρφωσης σε επίπεδο Κανονισμού της ΕΕ.

-          Στον ρόλο των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας όπως και στα θέματα πιστοποίησης, ελέγχου και δοκιμών των κατασκευών των δημοσίων υποδομών.