Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Ιράν με εγκατεστημένη ισχύ 10 MW 

Από το 2005 ο Φορέας μας έχει στραφεί στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία και οι επιθεωρητές μας βρίσκονται πλέον σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας ελληνική τεχνογνωσία και υπογράφοντας την ασφάλεια κτιρίων, συστημάτων, έργων υποδομής και εγκαταστάσεων.

Σε αυτό πλαίσιο, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο έργο που έχει μέχρι σήμερα κατασκευασθεί στην περιοχή του Ισφαχάν της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. O Φορέας μας, σε συνεργασία με το TÜV Nord Iran, επιθεώρησε και πιστοποίησε με επιτυχία το πάρκο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62446. Ανάδοχος του έργου είναι η τοπική θυγατρική της εταιρείας ΜΕΤΚΑ – ΕGN (METKA EGN LIMITED Iran Branch) και κατασκευάσθηκε για λογαριασμό της Chadir Solar Energy Company.