TISAX - Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy

TISAX - Hệ thống trao đổi đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy

TISAX là gì?

Các công ty trong ngành công nghiệp ô tô phải đưa ra bằng chứng về việc đáp ứng các tiêu chí bảo mật cho lĩnh vực sản xuất của mình trong khoảng thời gian ba năm liên tục. Cơ sở cho bằng chứng này là danh mục VDA-ISA - các yêu cầu do Hiệp hội ngành công nghiệp ô tô (Verband der Automobilindustrie, VDA) đưa ra. 

Danh mục VDA-ISA bao gồm các tiêu chí chính của tiêu chuẩn ISO 27001 được quốc tế công nhận và bổ sung danh sách các tiêu chí áp dụng cụ thể cho lĩnh vực ô tô, chẳng hạn như sự tham gia của bên thứ ba và bảo vệ nguyên mẫu. Thêm vào đó là một cơ chế đánh giá và trao đổi thông tin đã được phát triển khá đầy đủ và toàn diện. Nền tảng trực tuyến TISAX giúp các thành phần tham gia có thể cùng lúc trao đổi dữ liệu đánh giá, đồng thời giúp người tham gia và chuyên gia đánh giá dễ dàng liên lạc với nhau hơn.

Cơ quan chịu trách nhiệm về TISAX là VDA và Hiệp hội ENX giám sát chất lượng thực hiện và kết quả đánh giá.     

Lợi ích của TISAX

  • Đổi mới quan hệ nhà cung cấp hiện có
  • Tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp mới thông qua sự công nhận trên toàn ngành
  • Tạo sự minh bạch về giá cho đánh giá 
  • Thiết lập một mức độ chung về bảo mật thông tin trong ngành công nghiệp ô tô
  • Để tiết kiệm chi phí và nguồn lực với các nhà sản xuất và nhà cung cấp    
     

Dịch vụ của chúng tôi

TUV NORD Việt Nam là tổ chức chứng nhận có uy tín về cung cấp các dịch vụ Chứng nhận các hệ thống quản lý, các dịch vụ liên quan đến năng lượng, các dịch vụ đào tạo, phát triển. Các chuyên gia của TUV NORD Việt Nam có nền tảng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đánh giá, nắm vững các yêu cầu luật định, có các chứng chỉ quốc tế liên quan và các chuyên gia của chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ mang tính khách quan, độc lập và liên tục cho khách hàng và cung cấp những phản hồi tích cực nhất cho khách hàng.