MENU

Tin tức

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 50001:2018

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương có nhiều nhiệm vụ và nội dung triển khai, trong đó có nhiệm vụ: Đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các chuyên gia/cán bộ Quản lý năng lượng.

                                                                                                                          

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Công Thương có nhiều nhiệm vụ và nội dung triển khai, trong đó có nhiệm vụ: Đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn, kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các chuyên gia/cán bộ Quản lý năng lượng.

Nhằm triển khai nhiệm vụ này, Bộ Công thương có giao nhiệm vụ cho TUV NORD Việt Nam thực thi, thực hiện tổ chức các lớp đào tạo về Đánh giá viên trưởng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Chương trình được thực hiện tại 3 miền (Bắc – Trung – Nam).

Nội dung khóa đào tạo:

  1. Các yêu cầu luật pháp Việt Nam liên quan tới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  2. Giới thiệu chung về bộ tiêu chuẩn ISO 50001 và các tiêu chuẩn có liên quan đến HTQLNL.
  3. Phương pháp và kỹ năng của chuyên gia đánh giá trưởng trong đánh giá nội bộ để duy trì và cải tiến HTQL Năng lượng.
  4. Các khó khăn thực tế của doanh nghiệp và giải pháp trong quá trình triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018.
  5. Giải pháp “Phần mềm đo lường và phân tích tiêu thụ điện tự động” và một số giải pháp kỹ thuật nhằm tiết giảm sử dụng điện thực tế.

Lớp đào tạo cho khu vực phía Nam sẽ thực hiện vào 3 ngày: 25, 26, 27 tháng 8/2021.

Trong bối cảnh Dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, lớp học tại khu vực phía Nam sẽ thực hiện online – qua phần mềm TUV NORD Meet.

Link đăng ký tham gia học tại địa chỉ: https://survey.tuvnordvietnam.vn/dang-ky-khoa-dao-tao-iso-500012018/