MENU
PPM - Phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất

PPM - Phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất

Phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất là gì?

PPM là viết tắt của cụm từ Production Planning and Management Software – Ứng dụng phần mềm lập kế hoạch và quản lý sản xuất. 

Phần mềm bao gồm 02 module chính trong phần mềm tổng được thiết kế, xây dựng giúp doanh nghiệp có khả năng điện toán hóa toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp. 

Phần mềm này liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp là quá trình lập kế hoạch sản xuất dựa trên thông tin về đơn hàng, năng lực sản xuất của doanh nghiệp (con người, máy móc) và công nghệ; quản lý xuyên suốt quá trình sản xuất và các chức năng báo cáo, đánh giá năng lực sản xuất và hiệu quả quá trình

Phần mềm này được thiết kế và xây dựng có tính đến đặc thù và tính trọng yếu ngành Cơ khí.       

Lợi ích khi sử dụng PPM

  • Nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp.
  • Quản lý và tổng hợp báo cáo toàn bộ quá trình sản xuất
  • Lãnh đạo kiểm soát và đánh giá được tình trạng của doanh nghiệp 
  • Kiểm soát vị trí, nguồn gốc, số lượng, thời hạn sử dụng vật tư, sản phẩm.. một cách chính xác
  • Trao đổi thông tin một cách nhanh chóng qua internet, SMS
  • Giao điện đơn giản, dễ sử dụng        
     

Dịch vụ của chúng tôi

Phần mềm PPM - Lập kế hoạch và Quản lý Sản xuất đã được phát triển dựa trên năng lực của nhóm phát triển phần mềm giàu kinh nghiệm và các nhà quản lý, các chuyên gia đánh giá trưởng của TUV NORD Việt Nam. Phần mềm này đã được áp dụng thành công cho các Doanh nghiệp và đặc biệt là nhóm ngành Cơ khí.

Phần mềm này sẽ tiếp tục được phát triển để có thể giúp Doanh nghiệp quản lý tổng thể các hoạt động bằng phần mềm, thúc đẩy quá trình tin học hóa và Công nghiệp 4.0

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.