MENU

IRIS ISO/TS 22163 Sertifikasyonu

IRIS (International Railway Industry Standard)

Teknik ve yasal harmonizasyon süreçlerindeki yeniden yapılanma nedeniyle, demiryolu pazarı hızla değişmektedir. Bu değişim içinde, demiryolu endüstrisinde kaliteyi ve güvenirliliği sağlayabilmek için UNIFE (Union des Industries Ferroviaires Europeennes) sektöre özgü bir standart geliştirdi. Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı anlamına gelen IRIS (International Railway Industry Standard), ISO 9001 standardını esas almaktadır. IRIS, demiryolu araçları endüstrisinde üretim yapan kuruluşlarda uygulanan, geçerli tek sektör standardıdır.

IRIS Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı, müşteri ve tedarikçilere, tedarik zinciri boyunca, şartların anlaşılması ve uygulanması konusunda şeffaflık sağlar, üreticilerin artan verimliliklerini değerlendirme fırsatı yaratır, üretim ve tedarik maliyetlerinin azalmasını, kalitenin artması ve verilere ulaşabilme açısından yatırımcıya daha sağlıklı karar verme imkanı sağlar.

TÜV NORD, UNIFE tarafından IRIS’e göre değerlendirme ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir. TÜV NORD Türkiye, demiryolu endüstrisinin yeni taleplerine kendini hazırlamak isteyen, veya IRIS standardına göre belgelenerek rekabetçi bir avantaj elde etmek isteyen kuruluşlara Türk denetçilerinin de katılımı ile sertifikasyon hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca, IRIS konusunda düzenlenen eğitim programları UNIFE tarafından atanmış olan Türk IRIS denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com