MENU

FSSC 22000 standardı

GFSI (Global Food Safety Initiative), ISO 22000 standardının ön gereksinim programları gerekliliklerinin daha detaylı olması gereğinden hareketle, PAS 200 rehber dokümanının hazırlanmasını sağlamıştır. PAS 200 tek başına belgelendirmeye baz teşkil etmez, bu spesifikasona göre yapılan bir denetimin sonunda sadece rapor hazırlanır. PAS 200 ve ISO 22000 birleşimi olan standart FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) adı altında yayımlanmıştır ve belgelendirmeye baz teşkil eder.

TÜV NORD FSSC 22000’e göre belgelendirme için yetkilendirilmiştir.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax : +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com